Požární testy vozidel

Test zaměřený na bezpečnost automobilů
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v podmínkách požáru

(Realizace požárních experimentů proběhla ve dnech 19. – 20. 6. 2006 v pyrotechnickém prostoru Ralsko – Kuřivody) 

Na základě usnesení vlády č. 563 z 11. května 2006 a následné dohody mezi vládou ČR a plynárenskými společnostmi se plynárenské společnosti zavázaly provést demonstrativní praktické zkoušky prokazující bezpečnost plynového pohonu při krizových provozních podmínkách. 

Cílem bylo provedení zkoušek v podmínkách nejčastějších druhů požárů automobilů. 

Simulovaný požár byl reprezentován hořením hranice dřeva. Toto hoření lze matematicky modelovat. Fyzikální hodnoty hoření hranice dřeva lze matematicky interpolovat či extrapolovat. 

Program praktických experimentů byl sestaven tak, aby byly postiženy základní typy mimořádných situací, které jsou obecně známé. Každý experiment byl z důvodu průkaznosti proveden 2x, byly určeny tyto typy provedených požárů:

A) požár v těsné blízkosti vozidla
B) požár pod vozidlem – v uzavřeném stavebním prostoru
C) požár v kabině osobního vozidla 

Z důvodu průkaznosti experimentů byly použity automobily, které se vyskytují v běžném automobilovém provozu. Pro experimenty byly vzaty za základ běžné automobily s benzínovým pohonem, do kterých byla nainstalována zcela nová nepoužitá plynová vestavba. Jednalo se o modely: Renault 19, Renault 21, Citroën AX, Nissan Blue Bird, Nissan Micra, Peugeot 205, které na místo experimentů dojely vlastním pohonem tj. samostatně po vlastní ose. 

Pro experimenty byly použity nádrže výrobce VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. o objemu 55 l s pracovním tlakem 200 bar a zkušebním tlakem 300 bar z běžné exportní zakázky. Nádrže byly vyrobeny ze zušlechtěné chrommolybdenové oceli a mají typové označení CNG-1 (celokovové). Nádrže splnily v průběhu výroby přísné ověřovací zkoušky. Homologaci nádrží a posouzení shody provedl nezávislý kontrolní orgán TÜV CZ dle předpisu ECE R110 a mezinárodní dohody o komponentech motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn ve svém systému.

Závěry

Požárními experimenty byla prověřena bezpečnost resp. chování vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn v provozu v případě požáru vozidla či v jeho okolí. Na počátku zahoření, a i při pokračujícím požáru nedochází k explozi tlakové nádoby se stlačeným zemním plynem. Důležitým bezpečnostním prvkem je pojistný ventilu zašroubovaný do hrdla tlakové láhve. Plyn je z nádrže před dosažení kritické výše tlaku pro protržení tlakové pojistky vypuštěn a volně vyhoří. Posádka není bezprostředně po vzniku požáru ohrožena, má dostatečný časový prostor (několik minut) pro bezpečné opuštění vozidla.

V současnosti se používají homologované pojistné ventily splňující přísné bezpečnostní požadavky na jejich spolehlivost, které jsou opatřeny navíc ještě elektromagnetickými uzávěry ventilů. 

Závěrem lze konstatovat, že vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn jsou v případě požáru v okolí či v kabině bezpečná, neohrožují posádku ani okolí dalšími riziky než která jsou běžná při požáru vozidel s tradičními palivy. Toto konstatování platí, pokud jsou nádrže opatřeny bezpečnostními ventily vhodného provedení a správné instalace, jež zajistí bezpečné vypuštění plynu v případě nárůstu tlaku plynu, případně teploty v nádržích nad přípustnou hodnotu.

Fotodokumentace testů

A) Požár v těsné blízkosti vozidla

         

          

B) Požár pod vozidlem

                      

C) Požár v kabině vozidla

                     

  

Český plynárenský svaz