Podpora

Podpora nákupu autobusů na zemní plyn pro městskou a příměstskou dopravní obslužnost ze strany ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
webové stránky: www.mmr.cz

Aktuálně běží výzva IROP pro individuální projekty – 20. výzva „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, konec příjmu žádostí 29.7.2016, alokace výzvy 1,35 mld. Kč, výše podpory 85% .

Další výzva pro individuální projekty na nákup vozidel pro veřejnou dopravu (např. CNG autobusů) je plánována na období 2018/2019.

 

Podpora nákupu CNG vozidel ze strany ministerstva životního prostředí (MŽP)
webové stránky: www.mzp.cz 

 

Podpora budování veřejné infrastruktury CNG/LNG plnicích stanic ze strany ministerstva dopravy (MD)
webové stránky: www.mdcr.cz 

  • Vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 2014/94/EU. 
  • V současnosti na stránkách nemají žádný odkaz, neboť programy procházejí procesem nostrifikace v Bruselu.

 

Podpora nákupu nových CNG autobusů ze strany plynárenských společností

  • Dotace činí 200 000 Kč na CNG autobus.
Český plynárenský svaz

Jazyk: