Silniční daň

Téměř vše, co se týká silniční daně, upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Podívejme se, jak to se silniční daní vlastně je. Kdo ji platí? Kdy se platí? Jaké jsou sazby? Naleznete ke stažení i formulář pro daňové přiznání k silniční dani.

Předmět silniční daně

Co je a není předmětem daně upravuje § 2 zákona o silniční dani.

Předmětem daně jsou vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou

  1. speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,
  2. vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

§ 3 zákona o silniční dani uvádí, která vozidla jsou od silniční daně osvobozena. Ze zajímavějších jsou to vozidla pod 12 tun na elektrický, hybridní nebo plynový pohon.

Silniční daň (7.5.2008)

Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném čtení schválila vládní novelu zákona o silniční dani. Novela by měla přimět podnikatele, aby kupovali novější automobily s nižšími emisemi. Mění výpočet slevy ze základní sazby silniční daně tak, že nově bude záviset na stáří vozu, a nikoli na emisní třídě Euro, jak je tomu nyní. Zároveň zavádí zdanění vozidel silniční daní pro automobily již od 3,5 tuny.

Silniční daň se netýká všech motoristů, ale odvádí se s určitými výjimkami za všechna vozidla určená k podnikání. Novela osvobozuje od daně nákladní auta do 12 tun, která jezdí na pohon šetrný k životnímu prostředí. Jde o auta na elektrický pohon, na hybridní pohon, zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo mohou spalovat směs benzinu a etanolu označenou jako E85.

zdroj: http://www.az-data.net/silnicni-dan.php

Český plynárenský svaz