Novinky

Lovosice chtějí koupit další vozidlo na CNG, 21. 02. 2018

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo v druhé polovině roku 2017 výzvu v rámci Národního programu Životního prostředí, jejímž cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Zejména se jedná o podporu projektů snižujících emise škodlivin z dopravy a snižujících hlukovou zátěž prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. 

Město Lovosice se do této výzvy přihlásilo a podalo si žádost o dotaci na nákup nového služebního vozidla na CNG (zemní plyn). V minulosti již jeden takový vůz město pořídilo a s jeho provozem je plně spokojené. 

Technické služby města Lovosice využívají dokonce dvě vozidla na ekologický pohon. Jedná se o multicar na svoz košového odpadu a sklápěč, který je určený na údržbu zeleně. Obě tato vozidla pohání elektřina. Pokud město dotaci získá, bude vozový park úřadu modernizován o další vozidlo šetrnější k životnímu prostředí. 

Zdroj: Litoměřický deník 
Datum: 20. 2. 2018

Český plynárenský svaz

Jazyk: