Novinky

Výzva č. 37 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic, 10. 04. 2018

Operační program Doprava:

Výzva č. 37 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 – Podprogram 2 – Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic (29.3.2018)

Pravidla pro žadatele a příjemce

Specifické podmínky programu veřejné podpory – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (verze březen 2018)

Kritéria výběru projektů OPD SC 2.2 – program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – podprogram 1b-4 (3.11.2017)

Model hodnocení projektů OPD 2014-2020 (aktualizace – květen 2017)

Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (29.3.2018)

Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků pro podprogram 2 (29.3.2018) 

Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ budou zveřejněny nejpozději k datu 12.4.2018

Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu 

Kontakty pro více informací:

Odbor strategie (O 520 MD):
Ing. Jaroslav Novosád, tel. 225 131 266, e-mail: jaroslav.novosad@mdcr.cz
Mgr. Jan Bezděkovský, tel. 225 131 336, e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz 

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Michaela Veselá, tel.: 225 131 315, e-mail: michaela.vesela@mdcr.cz

Český plynárenský svaz

Jazyk: