Novinky

Kde natankujete CNG, 25. 04. 2018

Česká republika má s využitím zemního plynu v dopravě dlouhodobé zkušenosti a i v posledních letech se řadí mezi evropské země s velkou dynamikou rozvoje tohoto ekologického alternativního paliva. CNG u nás patří budoucnost.

Infrastruktura plnicích stanic stlačeného zemního plynu v České republice se každoročně rozšiřuje, na čemž se podílí již více než desítka firem. Motoristé už mají k dispozici 172 veřejných plnicích stanic CNG, k jejichž největším provozovatelům patří společnosti Bonett Gas, E.ON, innogy, Pražská plynárenská a Vemex. Do roku 2025 se předpokládá téměř zdvojnásobení jejich počtu. Průběžně rychle narůstá i počet vozidel poháněných zemním plynem. Těch po našich silnicích jezdí mezitím více než 20 000. Současně s rozšiřující se nabídkou vozů na CNG a jejich lepší dostupností již tento pohon není jen výsadou firem, ale stále více i běžných zákazníků.

CNG JE BEZPEČNĚJŠÍ

Vozidla na zemní plyn jsou obecně bezpečnější než vozidla na benzin, naftu nebo LPG. V porovnání s propan-butanem (LPG) se jedná o dva zcela odlišné plyny co do vlastností i původu. Z hlediska bezpečnosti řadí hasiči zemní plyn až do IV. třídy nebezpečnosti, zatímco benzin a LPG do I. třídy a naftu do III. třídy.

ÚSPORA I EKOLOGIE

Ekologické výhody zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné a vyplývají z jeho složení – cca 98 % tvoří metan (CH4), při jehož spalování vzniká výrazně méně emisí znečisťujících látek, zejména pevných částic. U CNG vozidel je významně snížena i produkce emisí těkavých aldehydů a karcinogenních polyaromatických uhlovodíků. Výhodou zemního plynu je rovněž jeho menší potenciál k tvorbě fotooxidačního smogu. CNG vozidla se také vyznačují nižší hlukovou zátěží.

Majitelům automobilů na CNG jsou k dispozici různé aplikace, jejichž pomocí mohou naplánovat své trasy předem tak, aby byly v dosahu stanic CNG. Aplikace rovněž exportují plán i do navigace a dávají informace o každé stanici na trase. 

JAK SE PLATÍ?

Pro tankování CNG byl vyvinut jednotný platební karetní systém CNG Card Centrum, tankování v hotovosti či běžnými platebními kartami je s výjimkou, kdy je stojan v rámci běžné čerpací stanice, výrazně omezeno. Každý nový vlastník vozu musí zkontaktovat místně příslušného specialistu na CNG a uzavřít s ním smlouvu, na jejímž základě je vyškolen pro samoobslužné tankování a je mu vystavena zákaznická karta s pinem, která slouží k identifikaci a mnohdy rovněž otevírá přístup k plnicím stanicím, jež jsou přístupné nonstop 24 hodin. Zákazník si samoobslužně auto natankuje a na místě nic neplatí. Jeho útrata se mu jednou měsíčně vyfakturuje. Jednotlivé společnosti navíc poskytují slevy podle objemu či návaznosti na další služby.

CO BY VÁS MOHLO V SOUVISLOSTI S PROVOZEM NA CNG ZAJÍMAT

 Jaká je životnost tlakových nádrží?
Udávaná je obvykle 20 let, tedy prakticky životnost automobilu. 

Jaké jsou vícenáklady oproti běžným verzím?
Vícenáklady na servis jsou takové, že v rámci pravidelné prohlídky proběhne kontrola těsnosti plynového systému. 

Existují nějaké daňové úlevy?
Firmy a podnikatelé neplatí silniční daň. 

Jak je to s CNG v zahraničí?
V západní Evropě je situace lepší než u nás. Hodně stanic má zejména Itálie a Německo.

Mohu si doma plnit auto z plynovodní přípojky? 
Ano, musíte si ale koupit domácí plničku, kterou vyrábí třeba Motor Jikov. Nevýhodou je vysoká cena od 60 000 do 200 000 korun.

Co když stát kvůli vyššímu zájmu o CNG zvýší daň?
Vláda se zavázala, že do roku 2020 bude udržovat nízkou spotřební daň. Od ledna 2018 se platí 1,44 Kč/m a v roce 2020 stoupne na 2,80 Kč/m . Při porovnání s daněmi na benzin a naftu se jedná o nízké sazby.

Poznámka ČPS:
Stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon aut by měl být i po roce 2020 výrazně cenově výhodnější než benzin a nafta. Přepokládá to Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, které schválila vláda ČR 11. dubna 2018.

Mají stále smysl i dodatečné přestavby na CNG?
To je již minulost, každá přestavba je zásah do vozidla. Omezuje praktičnost vozu, musíte mít další řídicí jednotku a často dochází ke ztrátě výkonu a garance. Navíc musíte každý rok na kontrolu těsnosti nádrže.

Co když do mě někdo zezadu narazí?
Nemělo by se stát nic, protože silnostěnné tlakové nádrže jsou vyrobeny z oceli nebo kompozitních materiálů a procházejí náročnými nárazovými zkouškami. 

Mohu tankovat do auta na CNG i LPG? 
Ne, kvůli odlišným plnicím hrdlům by to jít ani nemělo.

 Při vystavení zákaznické karty je její nový držitel vyškolen pro samoobslužné tankování.

Zdroj: Auto motor a sport
Datum: 25. 4. 2018

Český plynárenský svaz

Jazyk: