Novinky

Podpora CNG bude pokračovat i po roce 2020, 22. 05. 2018

Stlačený zemní plyn CNG pro pohon automobilů bude i po roce 2020 ve výhodě proti benzinu a naftě. Vláda totiž nedávno schválila memorandum, podle něhož se zavazuje, že v letech 2020 až 2025 zachová spotřební daň na stávající nižší úrovni proti benzinu nebo motorové naftě. Chce tak podpořit využívání CNG jako alternativního paliva v dopravě. 

Plynárenské firmy měly až do roku 2020 se státem dohodu, že bude podporovat rozvoj alternativního pohonu prostřednictvím snížené spotřební daně pro CNG a dotacemi na pořízení některých typů vozidel, zejména autobusů. Proto plynaři již delší dobu připomínali, že by se státní podpora měla prodloužit i do dalších let. Vláda v posledních měsících projednání memoranda několikrát odložila. Například podle Ondřeje Fasory z ministerstva financí je trendem moderní daňové politiky daňová neutralita a minimální výjimky z daní, takže pro další daňové zvýhodňování alternativních paliv či vozů na tento pohon není prostor. Jinak totiž podle něj reálně hrozí snížení inkasa daně a je zde také potenciál k daňovým únikům. Nakonec se však vláda k tomuto názoru nepřiklonila. Spotřební daň od začátku roku 2015 do konce loňského roku činila u CNG 0,72 koruny na metr krychlový. Od letoška je spotřební daň na metr krychlový CNG nyní jako automobilového paliva 1,44 koruny. U benzinu činí spotřební daň 12,84 koruny na litr, u nafty 10,95 koruny na litr. Do roku 2020 se má však daň na CNG postupně zvýšit až na 2,80 koruny na metr krychlový. Ke zvýšení daně bude moci vláda přistoupit v případě, že spotřeba zemního plynu v dopravě přesáhne 600 milionů metrů krychlových za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, inkaso spotřební daně z minerálních olejů poklesne meziročně o více než dvě miliardy korun, schodek rozpočtu přesáhne 1,5 procenta HDP, dojde k navýšení sazeb daně u benzinu a nafty nebo Česko nebude plnit minimální sazby stanovené EU. 

Svaz průmyslu je spokojen, petrolejáři nikoliv 

Svaz průmyslu a dopravy je s rozhodnutím vlády spokojen. „Zvýhodnění zemního plynu v dopravě podporujeme. Pomůže zajistit stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí na následujících sedm let. Užitek přinese i zákazníkům jakožto uživatelům dopravních prostředků. Sníženou spotřební daň pro CNG v nedávné době zachovalo i Německo,“ uvedl v prohlášení ředitel sekce hospodářské politiky svazu průmyslu Bohuslav Čížek. Petrolejáři jsou naopak z pokračování zvýhodňování konkurenční pohonné hmoty poněkud roztrpčeni. „Ačkoliv nezpochybňujeme, že při využití zemního plynu dochází k uvolňování menšího množství emisí, než je průměr stávajícího vozového parku, velmi podobného snížení lze ale dosáhnout i využitím jiných alternativních paliv, a to při mnohem nižší finanční zátěži pro veřejné rozpočty. Podpora zemního plynu je pouze jednou z variant, jak lze emise v dopravě snižovat,“ upozornil předseda unie Ivan Indráček. 

Zájem vyvolává investice 

Od roku 2006 investovala řada plynárenských firem, jako například Innogy, E.ON, Pražská plynárenská, Bonett a další, stovky milionů korun do infrastruktury a budování plnicích stanic. 

Bez podpory by tato infrastruktura nevznikla, protože by si nikdo vozidla na CNG nekupoval, a tedy je ani nevyráběl. Podporu CNG má v programu v různé míře i většina evropských států, takže i velké světové automobilky poslední dobou zařazují do svých výrobních programů plynová auta. Rozšiřují se tak typy těchto vozidel a přibývá různých inovací. 

Navíc dotace 

Stlačený zemní plyn je sice fosilní palivo, ale na plnění závazků v oblasti snižování emisí má výrazný vliv. To je samozřejmě hlavní důvod, proč zvýhodnění potrvá dále. K rozšiřování využití CNG ale nepřispěje jen schválení memoranda o cenové výhodnosti, ale i plánované dotace. „V oblasti plnicích stanic CNG pro osobní vozidla je na tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž plnění vozidel nákladní dopravy. Dotační program by měl tento stav změnit,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo dopravy na projekty stavby CNG stanic uvolní z Operačního programu Doprava (OPD) až 50 milionů korun. Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, počítá s vybudováním 200 plnicích stanic CNG do roku 2020. Podle tohoto plánu by se ve střednědobém horizontu měla infrastruktura v České republice rozšířit až na 300 plnicích stanic. Takovou penetraci považuje Český plynárenský svaz za dostatečnou nejen pro potřeby přepravních firem s celorepublikovou působností, ale i pro řidiče z řad běžné veřejnosti.

Zatím pomalý růst 

Přesto však i po více než deseti letech rozvoje má stlačený zemní plyn jen asi jednoprocentní podíl na celkovém prodeji všech pohonných hmot v Česku. Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v Česku loni meziročně vzrostla o 13,9 procenta na 67,6 milionu metrů krychlových. V tuzemsku podle Českého plynárenského svazu nyní jezdí zhruba 17 500 vozidel na CNG, největší podíl na spotřebě mají autobusy veřejné hromadné dopravy, kterých je přes 1100. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku registrováno zhruba 7,6 milionu vozidel všech kategorií. Podíl těch s pohonem na CNG tak činí necelé tři desetiny procenta. K růstu počtu vozidel na CNG by měly přispět také orgány veřejné správy, které mají mít v roce 2020 ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až pět tisíc nových CNG vozů. O podpoře alternativních paliv, a to nejen CNG, ale především elektromobility či vodíkového pohonu, se dále jedná. Ministerstvo dopravy předalo do mezirezortního řízení novelu zákona o pozemních komunikacích. Ta navrhuje slevu z dálničního poplatku pro vozidla s ekologickým pohonem. V případě elektromobilů se jedná o stoprocentní slevu, jejich provozovatelé by nic neplatili. Pro auta na CNG je v návrhu sleva 50 procent.

Zdroj: E15
Datum: 22. 5. 2018

Český plynárenský svaz

Jazyk: