Novinky

Konkurenční firmy spojily síly, kampaň za zemní plyn vedou společně, 04. 09. 2018

Některé významné tuzemské plynárenské a energetické společnosti zahájily od září, pod záštitou Českého plynárenského svazu (ČPS), společnou kampaň na propagaci zemního plynu. Zaměřit se chtějí především na 300 tisíc domácností, které dosud topí nejstaršími kotli na uhlí, jež budou muset do roku 2022 vyměnit za jiné. 

Kampaň začala 1. září, bude trvat jeden rok a společnosti na ni dohromady vynaloží přes 20 miliónů korun. 

Na propagaci se budou podílet největší distributor zemního plynu v ČR – společnost innogy, dále pak společnosti E.ON, Pražská plynárenská, MND a provozovatel plynovodů Net4Gas. 

Kampaň, která má tři hlavní témata – zdraví, komfort obsluhy plynových kotlů proti kotlům na pevná paliva a cenová výhodnost –, má rozšířit povědomí o výhodách zemního plynu nejen na topení, ale i v osobní a nákladní dopravě (CNG).

Plynem topí téměř 35 % domácností 

„Dohodli jsme se, že musíme komunikovat ne na úrovni jednotlivých společností, protože to má vždy charakter komerční snahy přetáhnout zákazníka, ale musíme ji nasměrovat k tomu, abychom jasně zdůraznili výhody zemního plynu vůči substitutům,“ uvedl předseda Rady ČPS Jan Valenta. 

Kotlíkové dotace jsou pro lidi jedinečnou příležitostí, jak ušetřit Jan Valenta, ČPS 

První vlna kampaně je podle Valenty naplánovaná na podzim letošního roku, druhá na jaro 2019. Obsahovat bude mimo jiné televizní spoty nebo reklamu na internetu včetně sociálních sítí. Třetí část kampaně v létě příštího roku se zaměří na propagaci CNG. V nové podobě začal také fungovat web zemniplyn.cz. 

Podle dostupných informací topí v současnosti plynem v Česku zhruba 35 procent domácností. V provozu je ale dosud přes 300 tisíc zastaralých a neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy. Každý ročně vypustí do ovzduší až 300 kg prachu. 

Od září 2022 přitom začne platit zákaz používání těchto kotlů pod hrozbou finančního postihu v maximální výši 50 tisíc korun. 

S výměnou kotlů pomohou dotace 

Výraznému zlepšení stavu ovzduší v současnosti napomáhají tzv. kotlíkové dotace, jejichž druhá vlna aktuálně probíhá. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů EU celkem devět miliard korun. Počítá se s výměnou až 100 tisíc zastaralých kotlů. 

Kotlíkové dotace jsou pro lidi jedinečnou příležitostí, jak ušetřit. Přestože mezi obyvateli výrazně narůstá zájem o plynové kondenzační kotle, stále je hodně těch, kteří při vytápění svých domovů vůbec neřeší, čím topí a co vypouštějí do okolí. Právě na možné dopady jejich chování v kampani upozorňujeme, stejně jako na úsporu místa, času a práce v případě, že přejdou na vytápění zemním plynem,“ vysvětlil Valenta. 

Zemní plyn představuje podle Valenty ekonomické i ekologické řešení také pro nákladní dopravu, a to nejen ve formě CNG, ale také v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Nákladní vozy na LNG mají dojezd až 1200 km a firmám mohou ušetřit až 25 procent nákladů na pohonné hmoty.

Zdroj: novinky.cz / ekonomika
Datum: 4. 9. 2018

 

Český plynárenský svaz

Jazyk: