Novinky

Největší nevýhodou plynu je ruský původ, 05. 09. 2018

PAVEL JANEČEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ 

Zemní plyn jako jedno z alternativních a ekologických paliv je v poslední době v médiích trochu zastíněn nástupem elektromobility. I to je podle šéfa Pražské plynárenské jedním z důvodů mírného poklesu zájmu zákazníků o vozidla spalující toto palivo. Perspektivy plynu v dopravě včetně tzv. bioplynu, vyrobeného z obnovitelných zdrojů, se tím ale nijak nesnižují, myslí si Pavel Janeček. 

HN: Registrace nových osobních aut na CNG (stlačený zemní plyn) stagnují či mírně klesají, proč? 

Je to dáno dvěma faktory. Jedním je masivní podpora elektromobility. Lidé, kteří uvažují o ekologickém způsobu dopravy, mají dnes jen málo možností volby a elektromobilita je dnes mnohem více promována politiky a médii. To vše je taženo silným lobbingem energetických společností, které v tom vidí příležitost k rozvoji svých aktivit. Elektromobilita snižuje exhalace v místě provozu, tedy hlavně ve městech. Když ale vezmeme v úvahu celý proces výroby aut včetně baterií, jejich provoz a nabíjení či zdroje, z nichž se elektrická energie vyrábí, je podle mého názoru nebezpečnější a škodlivější než spalovací motory. Druhým faktorem je nabídka automobilů. V současné době se v Česku prodává jen několik modelů na CNG od Škodovky a koncernu VW, nějaké fiaty a opely, ale například Mercedes ve třídě E už CNG nenabízí. Celkový počet vozidel spalujících zemní plyn i spotřeba plynu v dopravě však neustále roste. 

HN: Jakou pomoc očekáváte od státu?

Nedávno jsme se zástupci státu podepsali memorandum o daňové podpoře pro vozy CNG až do roku 2025. Zásadní však je depolitizace plynu. Nevýhodou plynového pohonu je fakt, že plyn pochází z Ruska. To je v poslední době velké politikum – řeší se, zda se nezvyšuje závislost evropských zemí na Rusku a podobně. Když ale Trump Evropě vyčítá závislost na ruském plynu, v podtextu nepochybně stojí: „Nekupujte ruský plyn, kupujte náš.“ Ten je ovšem dražší. Na druhou stranu by to plynárenskému byznysu pomohlo. 

HN: V jakém druhu dopravy má využití zemního plynu největší smysl? 

Nejvíce emisí škodlivin z dopravy na světě jednoznačně připadá na lodě a letadla. Lokální emise ze silniční dopravy ale samozřejmě představují problém. Zemní plyn je může do značné míry eliminovat, především prachové částice a oxidy dusíku. Uplatní se jak v individuální osobní dopravě, tak i ve veřejné dopravě, především městské a příměstské. Budoucnost má i v nákladní dopravě, a to dokonce i dálkové, kde lze využít jeho zkapalněnou formu – LNG. 

HN: Je v Česku už dostatečná síť plnicích stanic? 

V současné době se blížíme ke dvěma stovkám veřejných stanic a další stále přibývají. Pravda ale je, že už nepřibývají tak rychle, protože to úzce souvisí s počtem aut na plyn. Množství prodaného plynu ale roste poměrně rychle, protože na CNG přecházejí hlavně ti, kdo si dokážou spočítat úspory, které využívání levnějšího paliva přináší. A provozní náklady jsou velmi významně nižší – je možné stlačit je až na třetinu toho, co stojí provoz běžných aut se spalovacím motorem. My sami v současné době plánujeme doplnění stanic, ale spíš formou akvizic těch stávajících. Je nutné brát v úvahu potenciál, který současné množství aut na plyn skýtá. 

HN: Spolupracujete s Pražskými službami, v jakých segmentech ještě vidíte příležitost pro přechod na plyn? 

Pražské služby jsou výborným příkladem spolupráce dvou městských firem, naše vazby jsou velmi úzké. Bohužel se nám podobnou spolupráci nepodařilo navázat s dopravním podnikem, ale věřím, že je jen otázkou času, než se ta bariéra prolomí. Dobrým příkladem je i Česká pošta, která má zhruba tisícovku aut na plyn. Příležitost je také v dalších síťových odvětvích nebo třeba v taxislužbě, kde část pražských taxikářů už také úspěšně využívá plyn. Ve městech plyn představuje nejjednodušší možnost, jak téměř okamžitě snížit škodlivé exhalace. 

Čistě a levně? Na plyn 

Pohon aut na zemní plyn není nová technologie, je známá desítky let, ale neustále se vylepšuje. S její pomocí lze řešit exhalace z dopravy v urbanizovaných zónách prakticky okamžitě, myslí si Pavel Janeček, předseda představenstva Pražské plynárenské. CNG pohon firma samozřejmě využívá i ve své flotile osobních aut. Kromě životního prostředí tím šetří i provozní náklady. 

Zdroj: Hospodářské noviny
Datum: 5. 9. 2018

Český plynárenský svaz

Jazyk: