Novinky

NGVA Europe propagátorem technologické neutrality v Evropském parlamentu , 21. 09. 2018

Asociace NGVA Europe hájící zájmy zemního plynu v dopravě zorganizovala, za podpory poslankyně Evropského parlamentu Adiny-Ioany Valeanové (předsedkyně ENVI výboru EP), speciální meeting na téma “Zajištění technologické neutrality v nařízeních o CO2”. Setkání se konalo dne 5. září 2018.       

Před závěrečným hlasováním o návrhu projednávaném v rámci ENVI výboru na téma norem v oblasti emisí CO2 u osobních vozů a s ohledem na diskusi v souvislosti s příbuznými tématy týkajícími se těžkých vozidel, diskutovali poslankyně Adina-Ioana Valean společně s generálním sekretářem asociace NGVA, panem Andrea Gerinim a Dr. Björnem Fredrikssonem Möllerem, analytikem rozvoje obchodních příležitostí ze společnosti E.ON, o tom, jak zajistit technologickou neutralitu a hospodářský růst díky využívání zemního plynu a plynu vyráběného z obnovitelných zdrojů v dopravě.     

Zemní plyn se stává stále atraktivnější pohonnou hmotou pro mnoho hráčů na trhu, stále intenzivněji se navíc získává z obnovitelných zdrojů. V minulém roce dosáhl objem výroby plynu z obnovitelných zdrojů téměř 2 mld. m3 ZP, což je objem schopný uspokojit potřebu vozidel, které v současnosti jezdí na evropských silnicích. Během příští dekády se očekává další nárůst počtu vozidel s pohonem na zemní plyn, a to více než desetinásobný – předpokládá se tak navýšení počtu registrovaných vozidel s pohonem na zemní plyn až na 13 mil. Současně s tím by měla spotřeba plynu vyrobeného z obnovitelných zdrojů vzrůst dle kvalifikovaných odhadů až na 1/3 celkové spotřeby plynu coby pohonné hmoty v dopravě. Narůstající zájem trhu musí být nicméně podpořen citlivými rozhodnutími ze strany politiků. Ti musejí zaručit, že přínos zemního plynu coby ekologicky šetrné pohonné hmoty, jenž napomáhá zmírnění klimatických změn, bude spravedlivě a odpovídajícím způsobem promítnut v evropské legislativě.         

V tomto ohledu by měly nové návrhy norem týkajících se CO2 emisí u osobních a nákladních vozů představit co nejkomplexnější přístup v rámci hodnocení a posuzování ekologických benefitů přinášených různými řešeními na poli mobility, zvláště by měl být zohledněný významný přínos pohonných hmot vyráběných z obnovitelných zdrojů energie, které přispívají velkou měrou k dekarbonizaci a snižování emisí v dopravě. Z toho důvodu navrhuje asociace NGVA Europe aplikovat metodologii využívající tzv. “CO2 korekční faktor” pro spravedlivé promítnutí technologické neutrality do norem a nařízení upravujících CO2 emise, čímž by bylo umožněno korektní posouzení účinků na klimatické změny v případě využití pohonných hmot vyráběných z obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: GNV Magazine
Datum: 7. 9. 
2018 

Český plynárenský svaz

Jazyk: