Novinky

Palivové identifikační štítky, 26. 09. 2018

V říjnu 2018 vstupuje v platnost sjednocené celoevropské značení paliv prostřednictvím palivových štítků umístěných na výdejních stojanech veřejných čerpacích a plnicích stanic PHM a to v souladu s normou ČSN EN 16942 Paliva – Identifikace kompatibility – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.

Norma je českou verzí EN 16942/2016 a pojednává o doplňujícím značení a identifikaci paliva pro vypracování a umístění grafických symbolů pro jednotlivá prodávaná paliva. Grafické symboly značení plynných paliv (CNG, LPG…) jsou v normě uvedené v kapitole 8 Identifikační štítek pro plynná paliva včetně definování minimálních rozměrů (str. 10). Na str. 15 (A.4) jsou Příklady identifikačních štítků pro plynná paliva (CNG, H2, LNG a LPG).

Palivové štítky slouží jako informace pro spotřebitele v ČR i celé EU na veřejných čerpacích stanicích.

U plynných paliv vedle povinných minimálních rozměrů kosočtverce a barevného provedení (bílé nebo stříbrné) je také uvedeno i umístění:

-          výdejní stojan: kosočtverec – minimální šířka 30 mm s tloušťkou obvodové čáry 3,2 bodů

-          výdejní koncovka (pistole): kosočtverec - min. šířka 13 mm s tloušťkou obvodové čáry 1,4 bodů

-          velikost písma musí být nastavena podle velikosti tvaru, ale minimum je 11 bodů

Více informací k této problematice viz brožura:
Palivové identifikační štítky

Český plynárenský svaz

Jazyk: