Novinky

Evropský energetický a dopravní průmysl vyzývá k zavedení faktoru korekce uhlíku, 16. 10. 2018

Odvětví energetiky a dopravy vyzývá k zavedení faktoru korekce uhlíku (CCF - Carbon Correction Factor) při hlasování Evropského parlamentu o emisních normách CO2 pro nová vozidla a lehká užitková vozidla.

S ohledem na hlasování Evropského parlamentu ve středu 3. října Evropská asociace pro bioplyn (EBA), EUROGAS, Evropská plynárenská infrastruktura (GIE) a Evropská asociace vozidel na zemní plyn a biometan (NGVA Europe) společně zdůrazňují význam zemního plynu a obnovitelného biometanu jako pragmatické řešení pro rychlé zahájení procesu dekarbonizace a řešení problémů s kvalitou ovzduší spojenou s provozem osobních vozidel v městských aglomeracích. Uvedená sdružení dnes zveřejnila a poslala společný dopis orgánům EU.

Na základě Pařížské dohody je třeba aktualizovat pravidla regulace emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. K tomu, aby bylo možné řádně posoudit emise skleníkových plynů u nových technologií vozidel v kombinaci s pohonnými hmotami, je třeba důsledně uplatňovat přístup "Well-to-Wheel".
   "Nové technologie řešíme špatným nástrojem: měření emisí CO2 na výfuku (tailpipe CO2 emissions) již nevyjadřuje, ani efektivnost vozidel s hybridním pohonem, ani odraz využívání paliv z obnovitelných zdrojů na změně klimatu" - uvedl Andrea Gerini, generální sekretář NGVA Europe.
   Z tohoto důvodu je nezbytné změnit stávající nařízení tak, aby zohledňovalo přínosy používání OZE a obecněji přínosy paliv z obnovitelných zdrojů používaných v silničních vozidlech.
   Navrhovaná změna, implementace faktoru korekce uhlíku (CCF), je pragmatická a zohledňuje zcela transparentní a objektivní přístup vyhodnocování v rámci celého řetězce Well-to-Wheel.

Faktor korekce uhlíku nepřináší žádné "dvojí započítání", ale odstraňuje nedokonalost současné metodiky (měření emisí na výfuku), která nerozlišuje původ paliva. Navrhovaná změna nehledá nějaké skryté cíle nebo způsob podvádění, ve snaze zkreslovat emise CO2, ale jednoduše odráží reálný stav do právních předpisů.

   "Musíme uvažovat všechna efektivní řešení, pokud chceme od dnešního dne výrazně omezovat emise CO2 z dopravy a současně zachovávat technologicky neutrální přístup k dekarbonizaci celého systému", uvedl Andrea Gerini.

Zdroj: GNV Magazine
Datum: 8. 10. 2018

 

Český plynárenský svaz

Jazyk: