Novinky

Šéf českého E.ONu: Plyn má před sebou velkou budoucnost, 15. 11. 2018

Hlavním tématem odborné konference Českého plynárenského svazu, která se konala na začátku listopadu v Praze, byla budoucí role plynárenství ve světovém i celoevropském kontextu, nové trendy v plynárenství a uplatnění zemního plynu v energetickém mixu. 

Martin Záklasník vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. Na pozici generálního ředitele energetické společnosti E.ON je dva roky, předtím působil jako vedoucí B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze. Do roku 2008 pracoval na různých manažerských pozicích v Berlíně. 

EU se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. To s sebou nese několik klíčových změn, kde plyn bude hrát velkou roli. Emise z energetiky, které vytrvale klesaly v posledních letech, budou klesat i nadále. Přitom je ale stále potřeba zajišťovat stabilní dodávky elektřiny. To je místo, kde může zemní plyn posloužit jako zajímavá alternativa. Například v používání paroplynových elektráren, které díky rychlému náběhu mohou vyrovnávat špičky v síti, nebo tzv. power-to-gas technologii, kde se naopak přebytečná elektřina přeměňuje na plyn,“ říká Martin Záklasník, generální ředitel energetické společnosti E.ON Česká republika. 

NEPŘEHLÉDNĚTE Český plynárenský svaz zahájí kampaň na podporu zemního plynu v dopravě a vytápění 

Abychom však dosáhli tak výrazného snížení emisí, je třeba se soustředit i na jiná odvětví, než je energetika a průmysl. Musíme mnohem intenzivněji řešit i emise z dopravy nebo vytápění domácností. I tady plyn nabízí zajímavá řešení – například provoz aut na CNG je ve srovnání s auty se spalovacími motory nejen mnohem ekologičtější, ale i výrazně levnější,“ dodává Martin Záklasník. 

Ve svém příspěvku poukázal také na skutečnost, že tzv. čistě elektrická cesta úplné dekarbonizace se v současné době podle mnohých studií ukazuje jako ekonomicky i technicky nerealizovatelná. Čistě elektrická varianta je jen v rámci EU o 94 miliard eur ročně dražší než varianta bezemisního plynu. Komplexní problém vyžaduje komplexní řešení a bude tedy potřeba zapojit i plyn a jeho celou infrastrukturu. 

Využitím stávající plynárenské infrastruktury lze vyřešit řadu technologických problémů a dosáhnout značných úspor. „Nebojme se proto začít diskutovat s příslušnými orgány o ideální formě podpory využití zemního plynu a představme jim náš pohled na věc. Zemní plyn může být velmi nápomocen v dosažení ambiciózních emisních cílů i při transformaci energetiky jako takové,“ vysvětluje Martin Záklasník. 

Při zavádění nových a potřebných technologií je vhodné, aby byl správně nastaven systém podpory. „Může jít o cílenou podporu, daňové úlevy, zelené certifikáty či osvětovou kampaň,“ je přesvědčen Záklasník. V technologiích týkajících se výroby elektřiny zafungoval tento přístup dobře. Například v sousedním Německu jsou již plánovány větrné elektrárny s nulovou podporou, podíl OZE se celosvětově zvyšuje. Větší využití zemního plynu je ale zatím podporováno jen málo.

Zdroj: hybrid.cz
Datum: 14. 11. 2018

Český plynárenský svaz

Jazyk: