Novinky

Komunikační kampaň NGVA Europe, 15. 11. 2018

NGVA Europe i v tomto týdnu pokračuje ve své komunikační kampani proti návrhu legislativy ke snižování emisí CO2 v těžké nákladní dopravě, kterou v listopadu ve Strasbourgu schvaluje Evropský parlament. Celý text najdete na: www.ngva.eu/medias/natural-gas-a-solution-for-a-clean-and-decarbonized-transport-system/

Dopis poslancům Evropského Parlamentu ze dne 1. 10. 2018

Za dílčí úspěch probíhající komunikační kampaně NGVA Europe lze považovat, že Evropský parlament schválil 14. 11. 2018 na svém plenárním zasedání pozměňovací návrh AM 76 (A8-0354/2018), který vyzývá Komisi, aby do konce roku 2020 vypracovala metodiku zohledňující dopad snížení emisí CO2 z bioCNG a bioLNG v nákladní dopravě. Pozměňovací návrh předložil europoslanec Damiano Zoffoli (S&D).

Stanovisko NGVA Europe:
Zemní plyn: řešení pro čistý a dekarbonizovaný dopravní systém

Náš budoucí dopravní systém vyžaduje řadu řešení, u nichž je klíčové čisté a nízkouhlíkové palivo. Motory spalující zemní plyn jsou jednou z nejúčinnějších alternativ k dieselovému motoru, používaném v těžké nákladní dopravě. Jejich technologie je plně vyvinutá a kompatibilní s využíváním obnovitelných zdrojů plynu, zcela urychlují proces dekarbonizace.

V silniční dopravě dnes čelíme velmi hluboké přeměně charakteru mobility. Jde o přechod od konvenčních paliv a motorů k mnohem otevřenějšímu systému, ve kterém bude elektrifikace integrovat mezi konvenční motory a paliva budou nahrazována stále více a více palivy z obnovitelných zdrojů energie původu biogenních a syntetických procesů.

Emise CO2 (měřené nebo vypočtené) byly v minulosti koncipovány na spotřebu vozidla, které spaluje konvenční fosilní kapalné nebo plynné palivo. Při pohledu na hybridní pohonné jednotky a používaná nefosilní paliva (biopaliva), emise CO2 z výfuku již neodpovídají ani celková účinnosti těchto vozidel, ani jejich skutečnému dopad na změnu klimatu. Řešení vyžaduje zcela nový pohled a nutné zohlednění přínosu používání moderních biopaliv a obnovitelných pohonných hmot.

Zemní plyn je v těžké nákladní dopravě nezastupitelný a řešení vyžaduje komplexní přístup, právě z důvodu potřeby velkého množství energie v palivu. Např. náhrada ekvivalentní energie 100 litrů motorové nafty vyžaduje přibližně 3,5 t Li-ion akumulátorů (podle hustoty energie baterie 280 Wh / kg). Při zohlednění zemního plynu je poměr objemové hmotnosti (kJ / l) mezi naftou a CNG (200 barů) 4,5, zatímco mezi naftou a LNG je 1,6. To vysvětluje, proč je CNG a LNG výhodné jak v městské a příměstské autobusové dopravě tak i dálkové přepravě. LNG tahače, které jsou dnes na trhu mají dojezd více než 1600 km s točivým momentem a výkonovými charakteristikami, které odpovídají naftovým tahačům.

V Evropě je dnes v provozu zhruba 16.000 autobusů na CNG a 10.000 nákladních vozů na CNG, které jsou pro svůj přínos ke zlepšení ovzduší i kvůli nižší hlukové zátěži, v porovnání s naftou, oceňovány a velmi často využívány v každodenním provozu. Skutečnou alternativu k naftě je dnes v dálkové kamionové přepravě LNG. Za posledních 4-5 letech se evropská flotila těžkých užitkových vozů a tahačů na LNG rozrostla na téměř 4000.

Použití čistého plynného paliva, jako je zemní plyn, je zjevná výhoda: ve srovnání s naftou jsou emise NOx sníženy z 30% na 60% v závislosti na různých provozních podmínkách.

Při pohledu na dekarbonizaci zajišťuje zemní plyn u těžkých užitkových vozidel snížení emisí CO2 z výfuku o 12% ve srovnání s naftou a až 20% v případě motorů, které využívají vysokotlaké přímé vstřikování (viz. www.ngvemissionsstudy.eu).

Při využívání obnovitelných zdrojů plynu se snižování emisí CO2 měří na základě tzv. "Well-to-Wheel" (WtW).
Celkové snížení je na základě WtW v rozmezí 80% až 95% v závislosti na použité technologii výroby. Při použití vlhké mrvy je celkové snížení dokonce téměř 182%, což znamená, že použití takového druhu biometanu dává negativní celkovou bilanci (zachycujeme a konvertujeme metan, který se měl uvolnit do atmosféry). Jedná se o zásadní způsob, jak urychlit proces dekarbonizace. Zemní plyn je navíc plně kompatibilní s biometanem, který lze přímo použit ve vozidlech nebo ho vstřikovat do rozvodné sítě.

Asociace NGVA Evropa předpokládá, že v roce 2030 bude v Evropě nahrazeno 30% zemního plynu v dopravě právě obnovitelným biometanem (cca 30 mld. m3).

Výběr z článků zpracoval ČPS. Více a související texty na: www.ngva.eu/medias/natural-gas-a-solution-for-a-clean-and-decarbonized-transport-system/

Český plynárenský svaz

Jazyk: