Novinky

V Česku je nejvíc benzínek za 12 let. Přibývají hlavně CNG stanice, 14. 03. 2019

Počet všech čerpacích stanic v Česku vzrostl letos v únoru na 7 061. Těch veřejných je přitom 3 991, tedy nejvíc od roku 2008. Statistiku však ovlivňují především plnicí stanice CNG, kterých je v Česku již 173 (k 14. 3. 2019 je celkem 186 veřejných plnicích stanic CNG – Zdroj: ČPS). Za poslední půlrok jich přibylo 14, zatímco klasické čerpací stanice pouze 3. Kromě veřejných čerpaček je v Česku evidováno též nemálo stanic umístěných v různých podnikových areálech, jejichž kvalita je kontrolována minimálně. 

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je v Česku celkem 7 061 čerpacích stanic. Z tohoto počtu je jich 56,5 % veřejných. Jedná se o 3 991 čerpacích stanic dostupných běžnému motoristovi. Vedle toho jsou evidovány též čerpací stanice s vymezeným přístupem a prodejem a dále neveřejné stanice, které fungují jako výdejní místa pohonných hmot pouze pro vlastní spotřebu provozovatelů. Nacházejí se zpravidla v areálech různých podniků, jakými jsou například zemědělské farmy, technické služby měst, lomy či autodopravci. Čerpacích stanic s vymezeným přístupem evidovalo MPO v únoru 690 a neveřejných pump 2 380. 

Čerpací stanice přibývají každoročně 

Počet veřejných čerpacích stanic se v únoru zvýšil oproti srpnu loňského roku o sedmnáct. Jejich počet tak letos roste již dvanáctým rokem po sobě,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon , jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil. Neznamená to však, že by se rozšiřovala síť standardních čerpacích stanic, kde je k dostání především benzín a nafta. Rostl totiž především počet plnicích stanic CNG. „Zatímco počet standardních čerpacích stanic se zvýšil o tři, CNG stanic přibylo celkem čtrnáct a v Česku je jich tedy už 173,“ dodává Damir Duraković. 

CNG stanice vznikají většinou v areálu stávající čerpačky 

Evidence čerpacích stanic MPO je vytvářena podle jejich vlastníků. Z tohoto důvodu tak v řadě případů dochází k tomu, že v jedné lokalitě mohou být evidovány dvě stanice, přitom obsluha je zpravidla jedna pro celý areál. Týká se to hlavně CNG a LPG stanic umístěných v areálech standardních čerpacích stanic jiných vlastníků. Při interpretaci informace o celkovém počtu čerpacích stanic je tak třeba si uvědomit, že reálně většinou nepřibývají nové čerpací stanice, ale rozšiřuje se nabídka ve stávajících lokalitách. Podle MPO lze s výhledem na rozšiřování sítě přidružených stanic LPG a přidružených plnicích míst CNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt, předpokládat, že počet těchto případů dále poroste. 

V Česku je kvalita pohonných hmot dlouhodobě vysoká. Problematické ovšem mohou být neveřejné areálové čerpací stanice neboli provozní nádrže. Z těch se nesmí vydávat ani prodávat palivo dalším osobám. Pokud by se tak stalo, z pohledu legislativy se stanou standardními veřejnými čerpacími stanicemi pohonných hmot. 

Není vyloučeno, že z některých areálových provozních nádrží tankují například zaměstnanci pro svoji soukromou potřebu nebo i někteří dopravci na základě obchodních vztahů,“ uvádí Václav Loula, odborný tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) . Kontroly jakosti se však logicky zaměřují na benzínky, na kterých tankují spotřebitelé. „Podle informací České obchodní inspekce bylo v rámci kontrol jakosti loni odebráno celkem 2 645 vzorků paliv. Z naprosté většiny jde o vzorky z veřejných čerpacích stanic, pouze šest vzorků bylo z provozních nádrží,“ popisuje Damir Duraković . Je tak zřejmé, že areálové stanice jsou v praxi kontrolovány minimálně. 

Kromě čerpacích stanic veřejných, s vymezeným přístupem a neveřejných existují podle MPO rovněž zařízení, z nichž se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Tyto pumpy však evidence MPO nezahrnuje.

Zdroj: finance.cz
Datum: 14. 3. 2019

Český plynárenský svaz

Jazyk: