Novinky

CNG se daří i ve stínu elektromobility, 11. 07. 2019

Budoucnost čisté dopravy dnes jednoznačně stojí na elektromobilitě, zvláště pak té, u níž budou klasické akumulátory nahrazeny vodíkovými palivovými články. Pro nejbližší roky se však většině provozovatelů automobilů vyplatí spíše sázka na zemní plyn. 

Automobilky chystají masivní nástup elektromobility, síť dobíjecích stanic se pomalu, ale jistě rozšiřuje. O zářné budoucnosti elektromobility pochybuje čím dál méně lidí. Máme tu však jeden závažný problém: energetická síť není na razantní nástup elektromobilů připravena. Už rozhodnutí jediné větší firmy přezbrojit vozový park na elektromobily tak obvykle představuje problém: kde vzít dostatek energie pro dobití kupříkladu stovky služebních aut, která se po víkendu vrátí na základnu a potřebují rychle a naráz doplnit energii tak, aby se mohla vydat na služební cesty. I při takzvaně pomalém, tedy několikahodinovém, dobíjení spotřebuje taková flotila více energie než moderní, velká kancelářská budova. A co teprve když se ve stejné lokaci rozhodne přezbrojit více takových firem? 

Je třeba více cest 

O významu a potřebě postupného přechodu na elektromobily není třeba pochybovat. Důraz je však nutné klást právě na slovo postupný. Nejde tedy jen o klasický problém dvou misek vah, kdy automobilky čekají, až bude dostatek dobíjecích stanic, a zřizovatelé dobíjecích stanic, až bude dostatek aut. Postavit v krátkodobém horizontu tisíce dobíjecích stanic třeba v ulicích Prahy totiž nelze, ani kdyby se pražané v zápalu osvícení rozhodli nakoupit tisíce elektromobilů naráz. Naše rozvodná síť totiž není na takový nápor připravena (a ani ho v krátkodobém horizontu nepředpokládá). Z uvedeného tedy vyplývá, že je nemožné (a ještě dlouho nemožné bude) počítat s elektromobilitou jako jedinou cestou k čisté mobilitě. Proto je potřeba dále rozvíjet a rozšiřovat i jiná řešení, která už prokázala svou ekonomickou efektivitu a pomohou rychleji dostat z ulic automobily poháněné naftou a benzinem. Jednou z takových možností jsou vozidla poháněná stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem, tedy CNG či LNG. Najde se jistě dosti odpůrců, kteří namítnou, že zemní plyn je fosilním palivem, které neposkytuje čistě ekologickou dopravu. Na druhé straně je však pravda, že mnohé vozové parky již prověřily rentabilitu těchto „paliv“, především u CNG bez zásadních zásahů do stávajících motorů a změn v chování řidičů v rámci doplňování paliva. A nezávislé instituce pak prověřily i nezanedbatelný ekologický přínos, takže minimálně v horizontu nadcházejícího desetiletí má smysl podporovat i rozvoj této větve ekologizace dopravy.

CNG – nejekologičtější z fosilních paliv 

O tom, že lze ze současného pohledu řadit stlačený zemní plyn mezi ekologičtější paliva, jichž lze v současnosti komerčně plně využívat, svědčí výsledky nezávislých studií, které představil Český plynárenský svaz (ČPS). Například podle té, kterou zpracovalo České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou za podpory společnosti Seven energy, má CNG jednoznačně pozitivní vliv na snižování emisí oxidů dusíku (NOx) oxidu uhličitého (CO₂), polycyklických aromatů a dalších polutantů s negativním dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, jež produkují automobily. Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy je možnost snížení emisí NOx o více než 90 procent při provozu na CNG ve srovnání s naftovými automobily. 

Vědecký tým mezinárodních univerzit zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzinovými motory vzniká spalováním CNG téměř o čtvrtinu méně CO₂. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží maximálně v jedné z měřených kategorií. Zpřísňující se normy tak nutí i nové přímovstřikové motory na benzin doplnit filtry obdobnými jako pro naftu, zatímco CNG vozy se bez filtrů prozatím obejdou. 

Zvýhodněná spotřební daň 

CNG oproti tradičním pohonným hmotám zvýhodňuje mimo jiné spotřební daň. Ta byla sice od roku 2018 zvýšena na dvojnásobek oproti předchozímu stavu, nicméně i současných 1,44 koruny na kubický metr CNG oproti 12,84 Kč/litr u benzinu a 10,95 Kč/litr u nafty poskytuje CNG výhodu u těch provozovatelů, jejichž vozy najezdí ročně tisíce kilometrů, a převáží tak vyšší pořizovací cenu CNG aut. Memorandem ministerstva průmyslu a obchodu se navíc ČR zavázala zachovat daňové zvýhodnění CNG do roku 2025. 

Síť plnicích stanic se neustále rozrůstá (aktuálně je těch veřejných 219), díky čemuž průběžně stoupá i obliba tohoto paliva. V současné době jezdí na tuzemských silnicích více než 22 950 CNG vozidel a lze předpokládat, že jejich počet nadále nezanedbatelně poroste. 

SEAT Leon TGI Evo 

Seat momentálně patří mezi automobilky, které ve stlačeném zemním plynu spatřují konkurenceschopné řešení emisních limitů nejen pro krátkodobý, ale i střednědobý horizont. Španělský výrobce proto vozy na CNG nejen dlouhodobě vyrábí a pod označením TGI distribuuje, ale i nadále investuje do dalšího vývoje. V současnosti tak nabízí CNG automobily nejen na platformě MQB (Leon, Leon ST), ale už i na aktuálně nejnovější modulární architektuře MQB A0 (Ibiza, Arona).

Zdroj: Hospodářské Noviny
Datum: 8. 7. 2019

Český plynárenský svaz

Jazyk: