Novinky

Německo uvažuje prodloužit osvobození od dálničních poplatků pro CNG a LNG, 13. 05. 2020

Dopravní výbor Spolkového sněmu doporučil prodloužit až do 31. prosince 2023 osvobození od dálničních poplatků pro nákladní automobily jezdící na zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG), které je v platnosti od roku 2019. Diskuse o změně federálního dálničního zákona přinesla další rozhodující směr podpory zemního plynu v nákladní dopravě. Bundestag a Bundesrat budou o rezoluci doporučené Dopravním výborem hlasovat v nadcházejících týdnech. Vedle podpory nákupu LNG a CNG nákladních vozidel až 12 tisíci Eur/vůz se jedná v Německu o další zásadní podporu rozvoje CNG a LNG v nákladní a kamionové dopravě, která je z pohledu úspor CO2 v současnosti jedinou prakticky aplikovatelnou alternativou vůči naftě.

Více: https://www.gnvmagazine.com/en/germany-to-extend-toll-exemption-for-heavy-natural-gas-vehicles/

Zdroj: Dena / GNV Magazine 
Datum: 12. 5. 2020

Český plynárenský svaz

Jazyk: