Novinky

EU se otáčí zády k elektromobilitě: Pomůže jí zemní plyn, 04. 06. 2020

Nástup elektrických aut v celoevropské dopravě je dnes již nezvratný proces podpořený intenzivním dotačním programem téměř všech zemí EU. Jak se však ukazuje, zejména v dálkové dopravě stále nepředstavuje akceptovatelnou alternativu a naftové motory zatím neumíme nahradit. Nebo že by ano? “Elektromobilita nekončí, ale pomůže jí zemní plyn,” tvrdí EU. Zemnímu plynu chce pomoci i výraznějšími dotacemi.

Environmentální politika je v Evropském parlamentu stále velmi horkým tématem. Zejména v těchto dnech, kdy se evropský automobilový průmysl zmítá ve smrtelných křečích a eurokomisaři hledají způsoby, jak ho podpořit. Úkolem číslo 1 zůstává rozběh prodejů nových aut, EU však tvrdohlavě odmítá jakoukoliv podporu pro auta s běžnými spalovacími motory. Frans Timmermans z Evropské komise (zodpovědný za plnění environmentálního programu) však začíná pod tlakem aktuální situace vidět věci reálněji a tvrdí, že klíčovou roli v nahrazování uhlí bude tvořit zemní plyn. Ten zároveň pomůže tvořit infrastrukturu pro vodík a v přechodném období nahradí naftu ve spalovacích motorech používaných v dálkové dopravě. Podle odborníků mají vozidla spalující zemní plyn minimálně o 30% menší emise CO2, než ekvivalentní pohony na naftu a benzin.

Elektřina ano, ale ne všude

Právě dálková silniční doprava je oblast, ve které nemá elektromobilita v současné podobě žádnou šanci. “Musím uznat, že v některých oblastech bude během přechodného období zemní plyn třeba využít jako náhradu za uhlí, naftu i benzín,” říká Timmermans. Komise si uvědomuje, že v současné době se zemní plyn jeví jako jediná ekologická alternativa paliv používaných v dálkové přepravě. A nejen tam, důležitý je i jako náhrada za uhlí používané v elektrárnách produkujících “zelenou” energii pro elektrické vozy.

Z globálního hlediska se tak zemní plyn stává strategickou “zelenou” komoditou, jejíž používání by mělo být výrazněji dotováno z peněz EU. Ve srovnání se spalováním nafty nebo benzínu vzniká spalováním CNG méně oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, pevných částic PM i karcinogenních látek. Menší je také vliv spalování CNG na skleníkový efekt.

CNG je zkratka anglického názvu “Compressed Natural Gas”, což v překladu znamená stlačený zemní plyn. Jeho hlavní složkou je metan, který mu dává vlastnosti paliva vhodného pro použití ve spalovacích motorech. Obsah metanu je více než 95%, zbytek tvoří uhlovodíky s malou příměsí inertních plynů. CNG je zemní plyn stlačený při tlaku 200 barů. Jeho oktanové číslo je 120–130 (běžný automobilový benzin má 95 oktanů).

Vodík čeká za dveřmi

Je důležité, abychom se podívali na stávající infrastrukturu rozvodu zemního plynu a zjistili, do jaké míry je využitelná pro distribuci vodíku. Možností nahrazení zemního plynu vodíkem jsem nadšený, v tomto směru hodláme udělat na půdě EU hodně práce, “prohlásil Timmersmans. Vodík tak v EU stále považují za trvalou alternativu k elektrickému pohonu. Dokud se však nedostane na výsluní a bude připraven k použití v širším měřítku, zastoupit by ho měl právě zemní plyn.

Zdroj: autojournal.cz
Datum: 3. 6. 2020

Český plynárenský svaz

Jazyk: