Novinky

Posíláte ovci na smrt. Plynařům se nelíbí návrh na snížení daně z nafty, 06. 11. 2020

Poslanci budou řešit snížení spotřební daně na naftu. Český plynárenský svaz návrh kritizuje. Státní rozpočet podle něj připraví o šest miliard a nafta by se stala vůči plynu nejvýhodnější v historii.

Český plynárenský svaz (ČPS) vyzývá k přehodnocení poslaneckého návrhu na snížení spotřební daně na naftu.

ČPS o změnu návrhu usiluje hned z několika důvodů. Tvrdí, že bez alternativních ekologických paliv totiž nemá Česko šanci splnit závazky ke snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

Schválení návrhu by podle svazu pak vedlo ke znevýhodnění ekologických paliv a k zakonzervování současného stavu, kdy se emise škodlivin z dopravy nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší. 

Právě k jejich snížení se přitom Česko jako člen Evropské unie zavázalo v řadě svých strategických dokumentů. Svaz to uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě. Záměr označil za nekoncepční krok a nebezpečný precedens.

Návrh poslance Jana Volného (ANO) snižuje daň o korunu z dnešních 10,95 Kč z litru. I přes to, že předkladatel i firmy z oboru slibují, že o stejnou částku zlevní naftu vzhledem k extrémně silné konkurenci, ČPS argumentuje, že snížením sazby na naftu bez toho, že by se současně snížila i spotřební daň na využívání plynu v dopravě, by stát de facto popřel svůj závazek zvýhodnit provoz automobilů na plyn. 

Jen pro představu – snížení spotřební daně o jednu korunu u nafty by státní rozpočet připravilo o šest miliard korun ročně. Naopak dopad na zachování motivace k využívání alternativních paliv je fatální. Nechtěli bychom, aby se u nás opakoval slovenský černý scénář nevyužití vybudovaných kapacit stlačeného zemního plynu CNG,“ uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská. 

Připomněla, že už v roce 2011 byla na Slovensku zavedena spotřební daň v plné výši bez dodatečného zvýhodnění ze strany státu. Výsledkem byl podle svazu kontinuální pokles zájmu o CNG vozy a s ním související propad spotřeby stlačeného zemního plynu o desítky procent. 

Návrh podráží nohy všem, kteří v posledních letech investovali do plynové mobility a zlepšení životního prostředí v Česku. Podpora českých dopravců je samozřejmě namístě, ale chceme-li ji dělat správně, musí být realizována systémově. Nelze podporovat řešení, které zvýhodní jednu – více emisní – část trhu na úkor druhé. Slitovat se nad vlkem znamená poslat ovci na smrt,“ řekla Kovačovská. 

Svaz dále připomněl, že Česko se zavázalo k podílu obnovitelných zdrojů v dopravě ve výši 14 procent v roce 2030. Ve svých plánech podle něj počítá s tím, že největší příspěvek k naplnění tohoto cíle ponesou tou dobou právě plynná paliva CNG a LNG (zkapalněný zemní plyn) prostřednictvím využití biometanu, který by měl mít až poloviční podíl v prodávaném CNG. To ale zcela jistě nebude reálné, pokud nyní zmizí motivace k nákupu a provozování těchto ekologických vozidel, podotkl ČPS.

Stát po nás na jedné straně požaduje výstavbu infrastruktury plnicích stanic, povzbuzuje výrobu a inovace a slibuje podporu na pořízení plynových vozidel a na straně druhé chce zlevnit naftu. Pokud by tak skutečně udělal, vznikla by paradoxní situace, kdy by v Česku byla neekologická nafta vůči plynu vůbec nejvýhodnější v historii,“ dodala Kovačovská. 

Ve srovnání s tradičními palivy se vozy na plyn vyznačují zhruba o čtvrtinu nižšími emisemi CO2 a téměř nulovou produkcí oxidu síry, dusíku a pevných částic. V Česku je aktuálně v provozu více než 26 000 vozidel na CNG. Jde zejména o osobní automobily, autobusy, rozvozová vozidla a vozidla městských služeb. Na české silnice vyjely v loňském roce také první nákladní automobily poháněné LNG, přičemž v oblasti nákladní dopravy současně neexistuje žádné jiné dostupné palivo, jež by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu. 

Spotřební daň na benzin a naftu se v Česku naposledy měnila v roce 2010, kdy se zvedla o korunu. Od té doby je 12,84 Kč na litr benzinu a 10,95 Kč na litr nafty. Spotřební daň na metr krychlový CNG a LNG jako automobilového paliva činí od letošního roku 2,80 Kč.

Zdroj: seznamzpravy.cz
Datum: 6. 11. 2020

 

Český plynárenský svaz