Novinky

CNG v Rakousku, 18. 07. 2013

V roce 2012 dosáhl v Rakousku počet registrovaných vozidel s pohonem na zemní plyn celkového počtu 7500 vozidel. Prodej vozů s tímto typem pohonu se tak v meziročním srovnání (s rokem 2011) zvýšil o 3,4%.

V praxi to znamená, že podíl těchto vozidel na automobilovém trhu v Rakousku dosáhl 0,2%. V oblasti komerční dopravy bylo v Rakousku za rok 2012 zaregistrováno celkem 242 nových nákladních automobilů s pohonem na plyn a 21 nových autobusů městských a příměstských linek s tímto typem pohonu.  

Gralla - AGIP

  Thaur - OMV

    

 

 

 

V současnosti je v Rakousku v provozu 180 plnicích stanic, z čehož 175 jsou veřejné stanice. Vzhledem k rozloze země je Rakousko v absolutní špičce co do celkového počtu plnicích stanic – v Evropě má tak vůbec nejhustší síť plnicích stanic.  

Graz - OMV

Biometan a LNG (zkapalněný zemní plyn)  

V současnosti je čistý biometan k dispozici na celkem 3 ze 180 stávajících plnicích stanic. Podíl biometanu na celkové nabídce metanu nabízeného v Rakousku jako pohonná hmota činí cca 3%. Na rakouský trh se v současnosti nedováží LNG.  

Legislativní podpora a stimuly  

Na nově zakoupené automobily s pohonem na zemní plyn je v Rakousku snížená daň (tzv. „Normverbrauchsabgabe“ – „NOVA“). Tato snížená daň vychází ze spotřeby paliva a opírá se o přijaté normy EU. U kapalných paliv vychází tato daň z ceny za 1 litr, u CNG pak z ceny za 1 kg (CNG se v Rakousku v maloobchodním prodeji prodává v kg). Např. nový vůz VW Passat CNG tak má jen 4% daň ve srovnání s naftou či benzínem (8% resp. 9%). Dodatečný bonus ve výši 500 € získají ti, kteří se rozhodnou pro pořízení vozidel s ekologickým pohonem (ten je odečten z netto ceny před uplatněním DPH).  

Z dalších stimulů pro zemní plyn jako pohonnou hmotu lze uvést sníženou daň na CNG (v porovnání s jinými palivy), jež činí 6,6 €centů na m3 (negarantováno na pevně dané období). Srovnání s daní z nerostných olejů u nafty a benzínu je zcela zjevné:  

-         nafta (34,7 €centu/litr, s min. 6,6 mg/litr biogenních složek a max. 10 mg/litr obsahu síry)

-         benzín (48,2 €centu/litr, s min. 4,6 mg/litr biogenních složek a max. 10 mg./litr obsahu síry)  

U CNG plnicích stanic existuje v rakouské plynárenské síti speciální přepravní poplatek pro zemní plyn využívaný jako CNG: 2.400 €/rok + 3,6 €centu/m3.   

Další subvence a podpora jsou již v Rakousku individuální záležitostí – dle daného regionu. Více detailů ohledně podpory CNG v Rakousku a aktuálních subvencí naleznete rovněž na www.erdgasautos.at/wirt/65 (webové stránky v německém jazyce).  

Z ekonomického hlediska činí v Rakousku úspora na pohonných hmotách připadající na 1 km jízdy u vozů střední třídy s pohonem na zemní plyn cca 50% ve srovnání s obdobným typem vozů s pohonem na benzín resp. 30% ve srovnání s obdobným typem vozů s pohonem na naftu.  

Zdroj: NGVA Europe
Aktualizace ke dni: 28.6.2013

Český plynárenský svaz

Jazyk: