Novinky

Koncern Volkswagen se hodlá ještě intenzivněji angažovat na poli zemního plynu v dopravě, 09. 05. 2017

Volkswagen Group podepsal s provozovateli CNG plnicích stanic a plynovodních sítí společnou deklaraci, v níž se její signatáři zavazují k tomu, že budou nadále intenzivně kooperovat při dalším rozšiřování využívání zemního plynu (CNG/LNG) v dopravě.

Aktéři uvedené dohody vedle samotného podpisu zpracovali rovněž seznam úkolů v rámci tzv. „Kulatého stolu na téma zemní plyn v dopravě“ („Round Table for Natural Gas Mobility“), který iniciovalo Spolkové ministerstvo hospodářství a v němž se představitelé a zástupci výrobců automobilů, spotřebitelů, provozovatelů plnicích stanic, maloobchodní sféry a provozovatelů vozových parků zavazují ke vzájemné spolupráci.

Jedním z aktuálně stanovených cílů je dosažení počtu 1 mil. automobilů registrovaných v SRN s pohonem na zemní plyn. Dalším z deklarovaných cílů je navýšení současného počtu plnicích stanic v SRN z nynějších cca 900 až na 2000 plnicích stanic v roce 2025.

V souladu s EU směrnicí 2014/94 (rozvoj infrastruktury alternativních pohonných hmot) má být rozšiřování sítě plnicích stanic a navazující podpůrné infrastruktury podporováno také v ostatních evropských zemích.

„S ohledem na své postavení významného automobilového výrobce vnímá také podniková skupina Volkswagen Group svůj vlastní díl zodpovědnosti v rámci energetické revoluce v dopravě. Fakt, že zemní plyn je dobře dostupným palivem, z něj činí důležitou součást naší komplexní strategie na poli ekomobility a ani v budoucnu tomu nebude jinak. A díky zapojení metanu vyrobeného z obnovitelných zdrojů do tohoto komplexního programu se pohonné hmoty stávají ještě „zelenějšími“. To vše činí ze zemního plynu důležitou součást energetické revoluce v dopravě, a to v dlouhodobé perspektivě,“ dodává Dr. Ulrich Eichhorn, vedoucí sekce výzkumu a vývoje ve společnosti Volkswagen.

Uvedenou dohodu podepsaly mezi jinými podniková skupina Volkswagen Group, energetická společnost E.ON Gas Mobil GmbH, fa. Gazprom NGV Europe GmbH, společnost Gazu GmbH, fa. ONTRAS Gastransport GmbH, společnost Open Grid Europe GmbH, fa. TOTAL Deutschland GmbH a spol. Pitpoint B.V.

Zdroj: GNV Magazine
Datum: 2. 5. 2017
 

Český plynárenský svaz

Jazyk: