Novinky

Emise nákladní dopravy v ČR se mohou snížit až o 16 % díky CNG, 22. 09. 2017

Tisková zpráva Českého plynárenského svazu

Nákladní vozidla na CNG produkují až o 16 % méně CO2 než běžné dieslové vozy. Jde o závěr mezinárodní studie pro Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA) Europe.

Nová studie ukázala na skutečnou úroveň znečištění ovzduší jednotlivými palivy využívanými v dopravě. Nízké emise škodlivých látek při využití stlačeného zemního plynu potvrzují i samotní výrobci nákladních aut.

„S využitím moderních technologií šetrnost motorů na CNG dále poroste. V roce 2030 odborníci očekávají, zejména v případě využití biomethanu, dokonce více než 30% snížení emisí CO2 oproti naftovým modelům,“ řekl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, a dodal: „Analýza nákladních vozů Iveco rovněž prokázala až 97% snížení emisí pevných částic. I v nákladní dopravě se tak u CNG potvrdily nízké hodnoty emisí u parametrů, které nejvíce ovlivňují životní prostředí a lidské zdraví.“

Nákladních vozů je v ČR přibližně desetkrát méně než osobních aut. Přesto se na celkových emisích CO2 z dopravy podílejí téměř z jedné třetiny. Oxid uhličitý má přitom jako nejrozšířenější skleníkový plyn hlavní podíl na globální změně podnebí.

Pevné částice mají zase negativní vliv na dýchací cesty, podporují vznik astmatu, dráždí sliznice, zvyšují rizika infekcí a kardiovaskulárních onemocnění. „Kromě pozitivního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví je dalším argumentem pro firmy zhruba 50% úspora nákladů na pohonné hmoty,“ dodal J. Ruml

Aktuálně se v ČR nachází 160 CNG plnicích stanic. Jejich největší koncentrace je při velkých městech. „Stlačený zemní plyn je proto dnes nejčastější volbou při inovacích vozových parků zejména u městských podniků. Například autobusů na CNG jezdí v současné době v ČR více než tisíc a za poslední dva roky se jejich počet zdvojnásobil,“ upozornil J. Ruml. Přidanou hodnotou CNG motorů zejména pro obyvatele měst je také snížení hlukové zátěže až o 5 dB.

NAP Čistá mobilita počítá v ČR do tří let s vybudováním sítě zhruba 200 plnicích stanic. „Taková penetrace bude zcela dostatečná i pro potřeby přepravců s celorepublikovou či nadnárodní působností, i když, zejména pro kamionovou dopravu, se bude rozvíjet také síť stanic s LNG. Dalším důvodem pro přechod na CNG je také zvýhodněná sazba spotřební daně, s jejímž zachováním počítá NAP ČM i po roce 2020,“ doplnil J. Ruml

Mezinárodní měření se uskutečnilo tzv. Well-to-Wheel (WtW) metodou, jež sčítá standardní emise vozů s emisemi vyprodukovanými při těžbě či výrobě a přepravě samotného paliva k zákazníkovi.

V současnosti jde o nejpřesnější způsob výpočtu vlivu dopravy na kvalitu ovzduší. Odbornou studii vytvořila mezinárodní poradenská společnosti thinkstep (www.thinkstep.com) pro Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA) Europe. 

Zdroj: TZ ČPS
Datum: 20. 9. 2017

 

Český plynárenský svaz

Jazyk: