Emise

 

Emise

CZENFRGERU
emise emissions émission Emission; Ausströmung; Abstrahlung выбросы (загрязняющих веществ)
emisní normy emission standards norme des émissions Emissionsstandard; Emissionsnorm стандарты на выбросы
výfukové plyny exhaust gases gaz d'échappement Abgas выхлопные газы
skleníkový efekt greenhouse effect effets de serre Treibhauseffekt парниковый эффект
skleníkový plyn GHG greenhouse gas, GHG gas à effet de serre Treibhausgas (GHG) парниковый газ
smog, letní smog smog, summer smog brouillard Smog; Sommersmog смог
Český plynárenský svaz

Jazyk: