Statistiky

Česká republika

Rok 2021

Aktualizace ke dni: 11. 04. 2022 (©Český plynárenský svaz)

 202020211.Q/2022
2.Q/20223.Q/20224.Q/2022
CNG Plnicí stanice veřejné 219 228
229Plnicí zařízení neveřejné *
226 226
226Vozidla celkem 27 748 29 610
29 882Osobní vozy a LUV
25 043 27 303
27 561Autobusy 1 714 1 830
1 836Nákladní vozy 377 477 485LNG Plnicí stanice veřejné  2
3
4
 
 

Vozidla 36
106
117CNG
  +
LNG
∑ mil. (m3)
(t)
(MWh)
výtoč                     

92,952
65 066
985285

97,112
67 981
1029386


* Zdrojem dat jsou prodeje dobrovolně zapojených společností. Máte-li zájem o zahrnutí vašich prodejů, kontaktujte, prosím, Marka Papřoka na telefonním čísle +420 731 502 093 nebo na e-mailové adrese marek.paprok@cgoa.cz.

Statistika NGV v ČR: 2004 až 2020

 CNG PS
LNG PSCNG
vozidla
LNG vozidla

Výtoč
CNG*

Podíl bioCNG

Výtoč LNG*Prodej ZP*
Nárůst prodeje
ZP v %
2004 9 250 2,773  -
2005 9 450 3,010 8,5
2006 11 580 3,584 19,1
2007 17 900 5,790 61,6
2008 17 1 200 6,758 16,7
2009 23 1 800 8,082 19,6
2010 32 2 500 10,058 24,4
2011 34 3 250 12,089 20,2
2012 45 4 300 15,242 26,0
2013 50 6 300 21,952 44,0
2014 75 8 055 29,912 36,3
2015 108 12 000 43,589 45,7
2016 143 15 500 59,346 36,1
2017 164 18 900 67,603 13,9
2018 185 22 600 75,832 12,2
2019 207
1 25 310 5 90,433
0,871 91,305 20,4
2020 219
2 27 748 36 91,586
1,3 % 1,366 92,952 1,8
2021 228 3 29 610 106 93,316
16,0 % 3,796 97,112 4,5

* v mil. m3

Český plynárenský svaz