Tiskové zprávy

Seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot — stav k 17. 3. 2021, 29. 03. 2021

Seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot na základě Evidence vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

Stav k 17. 3. 2021

Ministerstvo zveřejňuje seznam veřejných čerpacích stanic podle §6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Seznam je průběžně aktualizován.

Pro případné dotazy se obracejte na kontaktní osoby:

Ing. Petr Štěpán, CSc., tel.: 224 853 480, e-mail: stepan@mpo.cz
Ing. Luděk Dušek, tel.: 224 852 437, e-mail: dusek@mpo.cz 

Úplný setnam naleznete zde:

https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/statistika-a-evidence-cerpacich-a-dobijecich-stanic/2021/3/Seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot---stav-k-17-03-2021.pdf

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Datum: 18. 3. 2021

Český plynárenský svaz