Tiskové zprávy

Biometan je dostupným řešením čisté mobility pro Českou republiku, 17. 09. 2021

• Potenciál biometanu je větší než spotřeba CNG a LNG v roce 2020.
• Realita CNG a LNG překonala v roce 2020 očekávání plynařů i ministerstva.
• Biometan z odpadů ušetří v dopravě až 90 % emisí.

Na skutečnosti, že biometan má v České republice velký potenciál a může pomoci splnit národní cíle
České republiky pro rok 2030 v sektoru dopravy se dlouhodobě shodují experti z oblasti dopravy,
průmyslu i životního prostředí.

Strategické dokumenty České republiky, konkrétně Národní klimaticko-energetický plán a Národní
akční plán čisté mobility (NAP ČM), které směřují k přechodu na udržitelnou a čistější dopravu, počítají
se všemi druhy nízkoemisní dopravy a všemi druhy obnovitelné energie.

„Skutečná udržitelná doprava budoucnosti bude kombinací spalovacích motorů na CNG, LNG a 
elektromotorů s baterkou nebo vodíkovým článkem. Potřebujeme, aby zdroje energie byly obnovitelné
a nízkoemisní. Elektřina z uhlí už dávno nedává smysl a stejně tak i plyn pro dopravu musí zvyšovat
podíl biometanu a snižovat podíl fosilního zemního plynu. Například biometan vyráběný z odpadů je
obnovitelným zdrojem energie s vysokou až 90% úsporou emisí skleníkových plynů oproti fosilním
pohonným hmotám,“ uvedl Martin Schwarz, člen předsednictva CZ BIOM zodpovědný za biometan.

V České republice soustavně roste počet autobusů i osobních a nákladních vozidel na plyn. Ty mají
aktuálně k dispozici více než 220 plnicích stanic. Rostoucí zájem o plynovou mobilitu dokládá také
celková spotřeba zemního plynu v dopravě za minulý rok, která s 92,954 miliony m³ překonala o 10 %
i predikce NAP ČM. V roce 2020 začaly po českých silnicích jezdit také první vozy poháněné BioCNG.

„Biometan pro využití v dopravě již dnes odebírají přední hráči na trhu s plynem, jako je společnost
innogy Energo nebo E.ON Energie. Ta například vykázala za minulý rok 20% podíl BioCNG ve své
spotřebě plynu pro dopravu. Tak jako dnes pozorujeme rostoucí zájem o CNG obohacené
biometanem ze strany řidičů osobních aut, očekáváme i postupný rozvoj BioLNG v segmentu nákladní
dopravy,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

„Bioplyn se v České republice vyrábí více než deset let a jeho roční produkce dosahuje úctyhodných
1.218 miliónů m3. V současnosti se bioplyn využívá hlavně k výrobě elektřiny a tepla, ale budoucnost
sektoru vidíme v přechodu na biometan. A také ve větším využívání odpadů pro výrobu bioplynu.
Výrobu bioplynu v našich stanicích je možné navýšit ještě o cca 6 %. Navíc je v ČR stále prostor pro
stavbu nových převážně komunálních bioplynových stanic, které se budou zaměřovat na likvidaci
gastroodpadů a dalších bioodpadů. S takovýmto nárůstem počítá i Národní klimaticko-energetický
plán. Biometan může kolem roku 2030 zajistit 8 TWh obnovitelné energie, což představuje zhruba 850
miliónů metrů krychlových plynu,“ doplnil Jan Habart, předseda CZ BIOM.

„Biometan může nahradit 10 % celkové spotřeby zemního plynu v České republice, nebo může zcela
pokrýt spotřebu plynu pro dopravu. Potenciál biometanu i jeho úspora emisí skleníkových plynů jsou
velké, ale naprosto reálné. Západní Evropa má ve výrobě biometanu více než 10letý náskok a my
musíme jejich zkušenosti dobře využít. Velkou výhodou je, že biometan je dostupný už nyní, že se
využívá dávno vybudovaná plynárenská infrastruktura a existující flotila kamiónů, autobusů a aut
s motory na LNG a CNG.“ uzavřel Martin Schwarz.

Zdroj: TZ ČPS
Datum: 17. 09. 2021

Český plynárenský svaz