CNG stručně

Výhody CNG jsou ekonomické, bezpečnostní a především ekologické.

Zemní plyn je v současnosti nejperspektivnějším alternativním palivem, s jehož masovým rozšířením v příštích letech počítá Evropská unie.

 • Zemní plyn je kvalitní vysokooktanové motorové palivo (o.č. 128).
 • Při spalování CNG dochází k lepšímu směšování se vzduchem a tím i k rovnoměrnému složení palivové směsi a plnění válců.
 • CNG auta vykazují snížení hladiny hluku o 10 – 15 dB.
 • Výhodou je i lepší startování za nízkých teplot. 
 • Výhodou CNG je rovněž cenová atraktivita tj. nižší provozní náklady a výrazná úspora za pohonné hmoty (cca o 40 až 50%). Na veřejných plnicích stanicích se prodává CNG v kg. Spotřeba paliva se udává také v m³ (1 m³ CNG odpovídá z energetického hlediska cca 1 l benzínu).
 • CNG je zatíženo minimální spotřební daní. 
 • CNG vozidla jsou zatížena NULOVOU silniční daní.
 • Zápalná teplota CNG je dvojnásobná oproti benzínu což zvyšuje jeho provozní bezpečnost.
 • Rovněž tlakové nádrže, vzhledem k vysokým tlakům (20 MPa), jsou mnohem bezpečnější oproti nádržím na kapalná paliva.
 • Celá palivová soustava ve vozidle na CNG je několikanásobně jištěna a proto jsou tato vozidla naprosto bezpečná. 
 • Další výhody jsou, že CNG je např. oproti LPG lehčí než vzduch a přirozeně odvětrává, při plnění nedochází k odparům a úkapům a tím ke kontaminaci půdy. 
 • Ekologické výhody CNG jsou prokázány mnoha studiemi, jsou dány jeho chemickým složením a jsou jednoznačné. 
 • Kvalita zemního plynu v České republice je zaručená a pravidelně sledovaná. Zemní plyn v ČR má 95 až 98 % objemových jednotek metanu.
 • METAN (CH4) je nejjednodušší uhlovodík – na jeden uhlík jsou 4 vodíky               
 • Zemní plyn charakterizuje úzká mez výbušnosti (směs se vzduchem) 4,4 až 15 % objemových jednotek.
 • CNG není JEDOVATÝ. 
 • CNG z auta nelze zcizit.             
 • Zemní plyn jako pohonná hmota je možný jako CNG, LNG, L-CNG, CNG/H2, CNG/diesel včetně obnovitelného biometanu.

Charakteristiky pohonných hmot

Znak jakosti Jednotka Benziny Nafty LPG Zemní plyn
Oktanové číslo, rozsah 91 až 98 - 100 - 110 128
Cetanové číslo, rozsah - 51 až 55 - -
Teplota vzplanutí °C - 20 55 - -
Teplota hoření °C - 20 80 - -
Teplota vznícení °C 260 250 430 537
Teplota varu °C 30 až 210 150 až 370 - 42 až 0 - 162
Teplota tuhnutí °C - 40 0 - 40 - 182
Hustota při 15 °C kg/m3 725 až 775 820 až 845 502 až 579 0,678
Mez výbušnosti (směs se vzduchem) % 0,6 až 8 0,5 až 6.6 1,5 až 11 4,4 až 15
Třídy dle bodu vzplanutí (ČSN 65 0201) I. III. I. IV.
Český plynárenský svaz