Akce & konference

ŠKOLENÍ - nové TPG 982 02, 21. 09. 2015

   Český plynárenský svaz pořádá školení, zaměřené na nově revidované 
   TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje       motorových vozidel s pohonným systémem CNG.

Školení se koná: 30. září 2015 v ČPS - zasedací místnost č. 127, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 - Michle

Školení je určené pro servisní a instalační společnosti pohonných systémů na CNG, prodejce vozů na CNG a stanice technických kontrol.

Zájemci o účast kontaktujte:
Ing. Milena Jarošová, tel: 241 049 705, 721 464 156, e-mail: vzdelavani@cgoa.cz

Účastnický poplatek:        1 655,- Kč vč. DPH
Člen ČPS a abonenti:       1 555,- Kč vč. DPH
(GAS Premium, GAS Standard, GAS online Premium tisk)

 Účastnický poplatek zahrnuje: sborník přednášek, doprovodné materiály a občerstvení.  
Číslo účtu: 17478393/0300
Variabilní symbol: 300915                                  

PROGRAM s pozvánkou:


Český plynárenský svaz

Jazyk: