Akce & konference

Školení - NOVÉ TPG 982 02, 23. 10. 2015

Český plynárenský svaz pořádá školení, zaměřené na nově revidované 

TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG. 

Již TŘETÍ běh školení se koná: 
2. února 2016 v ČPS
zasedací místnost č. 127, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
 

Školení je určené pro servisní a instalační společnosti pohonných systémů na CNG, prodejce vozů na CNG a stanice technických kontrol. 

Zájemci o účast kontaktujte:
Ing. Milena Jarošová
tel: 241 049 705, 721 464 156
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz

Účastnický poplatek:        1 655,- Kč vč. DPH
Člen ČPS a abonenti:       1 555,- Kč vč. DPH
(GAS Premium, GAS Standard, GAS online Premium tisk) 

Účastnický poplatek zahrnuje: sborník přednášek, doprovodné materiály a občerstvení.  
Číslo účtu: 17478393/0300
Variabilní symbol: 101215                                  

PROGRAM s pozvánkou:


Český plynárenský svaz

Jazyk: