Tiskové zprávy

"Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě"

10. konference NGV 2017 v Praze

Český plynárenský svaz uspořádal pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR 23. února 2017 již 10. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využiti CNG/LNG v dopravě. 

Tato odborná konference ČPS je v povědomí veřejnosti známá jako tradiční setkání NGV specialistů, uživatelů a zájemců o ekologickou, levnou a bezpečnou pohonnou hmotu, kterou je zemní plyn. Konference je rovněž příležitostí k ohlédnutí se za aktivitami uplynulého roku, osobním setkáním a kuloárovým vyjednáváním a také prezentaci firem v rámci doprovodné výstavy. 

Nosnými tématy letošního ročníku bylo především vyhodnocení plnění programových cílů Národního akčního plánu-čistá mobilita (NAP-ČM) a v České republice stále problematické garážování CNG vozidel. Konference se rovněž věnovala v současnosti velmi diskutované oblasti emisí z dopravy a přínosu zemního plynu při jejich snižování. Další přednášky se věnovaly například rozvoji LNG/LCNG technologií plnění vozidel v České republice nebo připravovanému pilotnímu projektu výroby biometanu v ČR.

V úvodní části konference vystoupil náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a výkonný ředitel ČPS Jan Ruml, který informoval o vývoji CNG v roce 2016. Martin Voříšek (MPO) informoval o NAP-ČM a plnění stanovených cílů. Se závěry studií ČPS, které byly zpracované v roce 2016, seznámili účastníky konference zástupci jejich zpracovatelů: Jiří Mlynář (Ernst & Young) - Zemní plyn v dopravě-výhody a podpora v ČR a EU, Tomáš Voříšek (SEVEn Energy) - Uskutečnění komplexního testu emisních charakteristik vybraných osobních vozidel a Jan Ruml (ČPS) - Studie uskutečnitelnosti pilotního projektu nástřiku boimetanu do plynárenské sítě. 

Evropskou asociaci NGVA Europe, která je tradičním partnerem této konference, zastupoval Timm Kehler, ředitel Zukunft ERDGAS e.V. z Německa, který zaměřil svoji přednášku na demystifikaci uhlíkové stopy zemního plynu. O bezpečnosti garážování automobilů s pohonem na CNG hovořil Dr. Bernhard Schneider, odborný znalec z Rakouska, který je autorem studie „Srovnávací posouzení potenciálu ohrožení tvorby výbušných směsí plynu a vzduchu v garážích pro případ worst-case scénářů úniku z palivových soustav vozidel jezdících na benzín a na zemní plyn“. Zajímavý projekt „e-gas Audi g-tron“ představil Reinhard Otten ze společnosti Audi AG z Německa. 

Český plynárenský svaz děkuje touto cestou všem přednášejícím za spolupráci na přípravě a průběhu konference, vystavovatelům a také účastníkům konference za zájem o CNG a LNG v dopravě a jeho další popularizaci.

Informace o konferenci jsou v e-sborníku na stránkách www.cgoa.cz. 

Ing. Pavel Novák
Datum: 13. 3. 2017


Jako vystavovatel se zúčastnil:

Český plynárenský svaz

Jazyk: