TEXT

Český plynárenský svaz Vás srdečně zve a těší se na Vaši účast dne 20. února 2018:

Český plynárenský svaz připravuje již 11. ročník konference "Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě", která se bude konat 20. února 2018 v hotelu Orea Hotel Pyramida v Praze 6.

  • Program této tradiční jednodenní konference Českého plynárenského svazu obsahuje tři tématické bloky, ve kterých přednášející poskytnou nejaktuálnější informace o současném stavu a dalším směřování CNG/LNG/biometanu v dopravě v České republice i v zahraničí. 
  • Diskuze se zaměří na stále alarmující problematiku emisí skleníkových plynů z dopravy a přínos CNG/LNG na jejich snižování. 
  • V příspěvcích zazní zkušenosti provozovatelů CNG vozů a plnicích stanic včetně ekonomického, případně ekologického vyhodnocení v rámci provozu celého firemního vozového parku. 
  • V diskuzi zazní podněty, inspirace a potřebná opatření, která je nutné realizovat, aby se další rozvoj CNG/LNG/biometanu v dopravě v ČR usnadnil a zrychlil.

Tématická zaměření konference:


- Národní akční plán-Čistá mobilita: vyhodnocení druhého roku 
- Emise  z dopravy
- NGV technika a infrastruktura, zkušenosti provozovatelů
Český plynárenský svaz

Jazyk: