Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě

2. mezinárodní konference NGV 2009 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference

Český plynárenský svaz pořádal ve dnech 28. a 29. ledna 2. ročník mezinárodní konferenci NGV 2009 Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě. Konference byla jednou z nejvýznamnějších letošních akcí
mezinárodního rozsahu, která se věnovala využití stlačeného zemního plynu (CNG) a biometanu v dopravě. Zemní plyn a nyní i obnovitelný biometan, jsou považovány za nejperspektivnější pohonnou hmotu v dopravě ve střednědobém horizontu a jsou vnímány jako most k budoucím technologiím.

Konference soustředila do Prahy přední domácí i zahraniční odborníky. Plynová vozidla se stávají stále častěji součástí vozových parků mnohých firem a vzrůstající zájem projevují i soukromé osoby. To potvrzovala zajímavá témata přednášek i velký počet účastníků. Program plynofikace dopravy je nejen ekologické a ekonomické téma ale i téma energetické, strategické a bezpečnostní na což upozornily mnohé pasáže přednášek předsedy ČAV Václava Pačesa, ministra životního prostředí Martina Bursíka, prezidenta celosvětové asociace vozidel na zemní plyn (IANGV) a NGV America Richarda Kolodzieje i generálního ředitele Evropské asociace vozidel na zemní plyn NGVA Europe Manuela Lage. Inovativní scénář v dopravě představil děkan Fakulty dopravní ČVUT, pan prof. Petr Moos.

Pan Kolodziej zmínil dnes mediálně oblíbené téma komerčního využití Hybrid /NGV (využitím zemního plynu na výrobu H2) a vodíku (H2), které lze očekávat až v „dlouhodobém horizontu“ let 2030 až 2050. Současně zdůraznil, že sériově vyráběná vozidla s pohonem na CNG představují stále dokonalejší technologie vykazující
snižování spotřeby, větší dojezdové vzdálenosti a vyšší bezpečnost. Trvalou výhodou těchto pohonů je také jejich 25% redukce skleníkových plynů a emisí.

Počet CNG vozidel je sledovaný ve všech zemích světa. Statistické údaje rovněž potvrzují stabilní nárůst v Evropě i v České republice. To se odráží v i narůstající nabídce vozidel s pohonem na CNG i v objemu prodeje stlačeného zemního plynu. Tuto pozitivní skutečnost potvrdili ve svých prezentacích přednášející z České republiky i ze zahraničí (Eugen Pronin z Ruska, Bernhard Jeken a Roland Bartosch z Německa, Georgi Jaigarov z Bulharska a Michal Tkáč ze Slovenska), kteří informovali o vývoji v oblasti CNG ve svých zemích.

Na konferenci představili své připravované projekty z oblasti výstavby nových plnicích stanic také zástupci tuzemských firem působících v této oblasti. V České republice lze proto v nejbližší budoucnosti očekávat bohatší síť plnicích stanic CNG a to i v místech již existujících čerpacích stanic. Toto je velmi pozitivní signál pro nejširší veřejnost, který na konferenci zazněl. Ing. T. Klimek ze společnosti Vítkovice Cylinders, a.s., která byla generálním partnerem konference, představil program výstavby vlastní sítě plnicích stanic pod označením „CNG
Vitall“. Své plány a možnosti realizace a servisu plnicích stanic CNG představili také ing. M. Gavrilovič (RWE Plynoprojekt, a.s.) a ing. V. Holovčák (Bonett Gas Investment, a.s.).

Velmi aktuální a pro města perspektivní téma je využívání CNG aut pro svoz komunálního odpadu. Pan Eckart Baum z Pražské plynárenské, a.s. seznámil účastníky konference o spolupráci na tomto projektu s Pražskými službami, a.s. a také o připravované další výstavbě plnicích stanic CNG v Praze.

Nově diskutovaným tématem byla výroba a využití biometanu v dopravě. O praktických zkušenostech švédské společnosti FordonGas hovořil pan Bo Ramberg. Ve městě Göteborg je realizovaný projekt výroby biometanu, převážně z městského odpadu, který je využívaný k pohonu autobusů městské dopravy. Dobré zkušenosti s užitím biometanu v dopravě zmínili i další zahraniční přednášející.

Stlačený zemní plyn (CNG) je dnes v dopravě uznávanou pohonnou hmotou a proto ho nelze vnímat jako konkurenční palivo vůči benzínu a naftě. Do budoucna je nutné počítat i s dalším nárůstem prodeje CNG v síti
čerpacích stanic prodejců pohonných hmot. Toto je osvědčená praxe v zahraničí, o které informoval jak Franz Marschler ze společnosti OMV, která v Rakousku provozuje ve své síti již více než 80 výdejních míst CNG (v Rakousku je nyní 130 veřejných plnicích stanic), tak Bernhard Jeken z Německa. Česká republika, která je součástí evropské silniční infrastruktury, nemůže být v místech výdeji CNG výjimkou. Lze proto s jistotou očekávat, že se u nás v roce 2009 počet plnicích stanic CNG i počet vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn opět navýší. O technologii výdeje CNG hovořil zástupce Adast Systems, a.s. ing. Jiří Kollert.

Závěrem děkuji jménem Českého plynárenského svazu generálnímu partnerovi, společnosti Vítkovice Cylinders, a.s. , hlavním partnerům konference, společnostem E.ON Česká republika, a.s., Bonett Gas Investment, a.s., Pražská plynárenská, a.s. a RWE Transgas, a.s., partnerům Linde Material Handling ČR, s.r.o., Motor Jikov Group, a.s., Tedom, s.r.o., Tvaja CNG, s.r.o., Unidataz, s.r.o. a mediálním partnerům časopisu Plyn, Czas na Gaz, NGVA Europe a the gvr a dalším kolegům za podporu a spolupráci na přípravě konference.

pn, březen 2009

Český plynárenský svaz

Jazyk: