Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě

6. mezinárodní konference NGV 2013 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference ke stažení zde

Český plynárenský svaz pořádal ve dnech 19. a 20. února 2013 v Praze již šestý ročník konference s mezinárodní účastí věnované Perspektivám rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě.

Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, který konferenci předsedal, ve své úvodní přednášce informoval o zapojení Českého plynárenského svazu do Národního akčního plánu (NAP) „Čistá mobilita“, který vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Expertní skupina pracuje na úrovni ministerstev (MPO, MŽP, MMR) a zaměřuje se rovněž na podporu většího využití CNG v dopravě včetně rozvoje e-mobility. Snahou je dosáhnout určitý poměr CNG vozidel ve vozových parcích státu a státem řízených organizacích. Ing. Ruml zdůraznil, že ČPS v NAP usiluje o návrat podpory autobusům na CNG, kterou do roku 2010 poskytovalo ministerstvo dopravy.

Náměstek ministra životního prostředí Mgr. Tomáš J. Podivínský v úvodu omluvil pana ministra Chalupu z nepřítomnosti. Svoji přednášku zaměřil na vyhodnocení úkolů Dobrovolné dohody (2006) z pohledu státu i plynárenských společností. K problematice výstavby sítě plnicích stanic CNG uvedl, že se jedná o celoevropský problém, který se snaží řešit také Evropská komise. „Jednotlivé členské státy EU budou povinni zajistit vybudování minimální sítě plnicích stanic CNG“ a toto úsilí bude vnímáno „přímo jako povinnost členských zemí EU“. Dále uvedl, že „ ministerstvo životního prostředí připravilo pro podporu CNG rozšíření Prioritní osy 2 Operační program (OP) Životní prostředí o podporu tzv. alternativní dopravy, kde tato navržená změna prioritní osy zahrnuje podporu jak na pořízení vozidel na CNG tak i vybudování potřebné infrastruktury pro čerpání paliva. Tato podpora se vztahuje především na vozidla veřejných institucí“. Náměstek Podivínský také zmínil „podporu na nákup autobusů CNG ve vybraných a nejvíce znečistěných oblastech především velkých měst a městských aglomerací. Podporovaná je výměna starých dopravních prostředků za nové i podpora výstavby plnicích stanic CNG“. „Tento záměr už byl schválený monitorovacím výborem a v tomto duchu došlo k úpravě Implementačního programu Životní prostředí. Ještě zbývá tuto změnu odsouhlasit v Evropské komisi“ poznamenal náměstek Podivínský a dodal, že MŽP také uvažuje v tomto roce „vyhlásit 1. výzva pro tuto oblast podpory v Prioritní ose (PO) 2, podoblast 1.5 Snížení emisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy“. Nyní je zpracována studie s návrhem přesných hodnotících kritérií. Podpora alternativní dopravě by měla být zahrnuta i v novém programovém období (2014 až 2020), o jehož obsahu se s EK v současnosti jedná.

Prezidenta Sdružení automobilového průmyslu ČR Ing. Martin Jahn , MBA v úvodu svého vystoupení poznamenal, že výrobci automobilů jsou nyní, zejména ze strany Evropské komise, pod velkým tlakem snižovat hodnoty CO2 včetně výrazné penalizace v případě nedodržování tohoto požadavku. „Je to nešťastná cesta, protože se opomíjí zájem zákazníka“ a doplnil, že „výrobci vozidel nejsou schopni uplatnit výrobky, o které není zájem“. Uvedl také, že „o CNG se hodně dlouho hovoří, ale málo dělá a nyní přichází čas na razantní změnu“, neboť mezi všemi alternativními palivy „pouze CNG přináší efektivní řešení v krátkodobém horizontu“. K tomuto stanovisku Ing. Jahn také sdělil, že „CNG je z pohledu VW program, který bude představený na nadcházejícím autosalónu v Ženevě. Pro VW jiná alternativa než CNG není“.

Očekávaný velký boom e-mobility se nekoná, neboť jak uvedl „technické řešení, které jsme schopni nabídnout, bohužel, neodpovídá tomu, co zákazník očekává, dojezdová vzdálenost je a bude omezena na přibližně 150 km na jedno nabití a neočekáváme, že se tento parametr v nejbližší době změní. Elektromobil se rozvíjet bude ale výrazně pomaleji než by si mnozí přáli.“ Obdobně se pan Jahn vyjádřil také k uplatnění vodíku v dopravě, jehož situace je ještě komplikovanější. „Není vyřešena bezpečností otázka ani tankování a výroba tohoto paliva je velmi drahá. Vodík v žádném případě nevidíme jako krátkodobé nebo střednědobé řešení CO2 a ani biopaliva nebudou tím zásadním řešením“ poznamenal a zdůraznil, že „ze souhrnu pohonů, které EU definuje jako dlouhodobě udržitelné, nám v podstatě vychází pouze CNG, které v krátkodobém horizontu může přinést určité řešení. Z pohledu výrobců automobilů jsou ještě možnosti snižovat emise dieselových motorů ale z celkového pohledu se CNG jeví jako mnohem pohodlnější řešení z oblasti alternativních paliv“.  V závěru svého vystoupení pan Jahn zdůraznil, že „pouze CNG v současnosti nabízí realistické řešení pro snižování emisí CO2 a přimícháváním biometanu se jeho atraktivita ještě zvýší.“  Pokud provoz CNG auta převýší 18 tisíc km za rok pak je v současnost době efektivnější než vůz s dieselovým motorem toto je potřeba v pozitivní propagaci CNG sdělovat zákazníkům. „Do budoucna lze očekávat zostřující se legislativu z pohledu CO2 a lze očekávat nárůst zájmu o vozidla na CNG. Je proto potřeba aby všichni tři hráči na tomto poli tj. politici, energetické firmy a výrobci automobilů úzce spolupracovali“ uzavřel své vystoupení ing. Martin Jahn.

Program konference se oproti předešlým ročníkům zaměřil mnohem podrobněji na LNG, které v evropském dopravním prostoru nabývá stále většího významu. Svědčí o tom mnohem intenzivněji připravovaný evropský projekt Blue Corridor, který vyžaduje zajištění dostatečného počtu plnicích míst LNG při hlavních koridorech těžké nákladní a kamionové dopravy a to ve vzdálenosti nejvýše 400 km od sebe. Základním strategickým dokumentům EU a nejnovější iniciativě Evropské komise (EK) na podporu čisté mobility se ve své přednášce Balíček Čistá energie pro dopravu, věnoval Antonio Tricas Aizpún z GŘ pro mobilitu a dopravu při Evropské komisi.  Na konferenci vystoupili již tradičně zástupci zemí střední a východní Evropy (Maďarska, Polska, Slovenska, Ruska), kteří informovali o nejnovějším domácím vývoji užití CNG / LNG v dopravě.

6. konference NGV 2013 se konala pod záštitou ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Generálním partnerem konference byla společnost RWE, hlavními partnery společnosti Bonett Gas Investment, a.s. a Pražská plynárenská, a.s., a partnery E.ON Energie, a.s. a VEMEX, s.r.o.

Konferenci, navštívilo 140 účastníků z 15 zemí. Tradiční doprovodné výstavy NGV techniky a technologií se zúčastnilo 12 firem z Polska, Slovenska a ČR.  Zahraniční účast se ani letos nelišila od předešlých ročníků a dosáhla 37%. Část programu byla připravena ve spolupráci s Evropskou asociací NGVA Europe, jejíž zástupci vystoupili v panelové diskusi. Na konferenci zazněly 24 přednášky ve 4 tematicky zaměřených blocích.

Český plynárenský svaz upřímně děkuje všem partnerům, mediálním partnerům, vystavovatelům, kteří se účastnili doprovodné výstavy a všem ostatním, kteří se na přípravě této mezinárodní akce podíleli.

pn, duben 2013

Český plynárenský svaz

Jazyk: