Tiskové zprávy

Konference NGV 2015 již 18. února

Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě 

Praha (4. února 2015) - Český plynárenský svaz Vás srdečně zve k účasti na již 8. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě, která se uskuteční 18. února 2015 v Konferenčním centru CITY v Praze 4. Mezinárodní konference NGV 2015, která je největší konferencí o stlačeném (CNG) a zkapalněném (LNG) plynu v ČR, je pořádaná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a vystoupí zde mnoho významných hostů. 

Konferenci zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s výkonným ředitelem Českého plynárenského svazu (ČPS) Janem Rumlem. Do ČR přijede vystoupit na konferenci ale i Lennart Pilskog, generální sekretář NGVA Europe - organizace, která sdružuje 151 společností a sdružení (ze 42 zemí) zabývajících se CNG a LNG. Významným hostem bude i Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. O Národním akčním plánu čistá mobilita přijde účastníky na konferenci informovat náměstek ministra z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. 

Program této jednodenní konference se skládá ze třech přednáškových bloků. Na konferenci také vystoupí např. Jan Bezděkovský z odboru strategie ministerstva dopravy nebo Radim Šrám, mezinárodně uznávaný vědecký pracovník z Akademie věd, který se už 25 let věnuje vlivům znečištění ovzduší na zdravotní stav populace. Dalším hostem bude Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS a místopředseda představenstva E.ON Energie, která plánuje do roku 2018-19 postavit v ČR celkem 40 CNG stanic. Účastníky bude zcela jistě zajímat i nabídka CNG vozů značky ŠKODA, kterou představí Ondřej Všianský, fleet manager ŠKODA Auto a mnoho dalších zajímavých hostů.

Tato mezinárodní konference je největší konferencí o stlačeném a zkapalněném plynu v ČR. NGV 2015 pořádá Český plynárenský svaz již poosmé a každoročně se, s rostoucím zájem o tento druh perspektivního a levného paliva, zvyšuje i zájem o účast. Konferenci, která je určena jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost si rozhodně nenechte ujít,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. 

Zdroj: TZ ČPS
Datum 4. 2. 2015

100 veřejných CNG stanic už letos

Praha (18. února 2015)V příštích letech se CNG zcela jistě bude stále více prosazovat. Koncem února budou mít řidiči možnost natankovat již v ČR u 80 veřejných CNG stanic. Bezpochyby v letošním roce dosáhne ČR počtu 100 stanic. Kromě pravidelných přírůstků CNG stanic plynárenských společností Vemex, E.ON Energie, RWE Energo aj. otevřou jen v letošním roce více než desítku dalších stanic společnosti Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava. Přibývají i CNG stanice dalších soukromých investorů. Podrobnosti o lokalitách těchto stanic, stejně jako o CNG a Národním akčním plánu čistá mobilita, zazní dnes na mezinárodní konferenci NGV 2015, která je již tradičně každoročně největší konferencí o CNG a LNG v ČR. Konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo životního prostředí. 

Téměř 50 procent všech veřejných CNG stanic postavily v ČR plynárenské společnosti. „Počtu jedné stovky veřejných CNG stanic dosáhne ČR možná už kolem poloviny letošního roku,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS a místopředseda představenstva E.ON Energie, která právě plánuje do roku 2018-19 postavit v ČR celkem 40 CNG stanic. Největším prodejcem CNG na tuzemském trhu je RWE Energo, která má více než 17ti procentní podíl prodeje CNG na trhu. V roce 2014 společnost prodala celkem 5,146 milionů m3 CNG z celkové spotřeby CNG v ČR (29,912 m3). „Abychom si pozici lídra udrželi i nadále, musíme posílit síť našich plnicích stanic. Proto spolupracujeme s několika partnery a máme smluvně zamluven takový počet lokalit, abychom reálně mohli postavit a provozovat 50 veřejných CNG plnicích stanic,“ říká jednatel RWE Energo Zdeněk Kaplan. „V letošním roce otevřeme dalších 9 nebo 10 veřejných CNG stanic a v roce 2016 už i první LNG stanici,“ říká Hugo Kysilka, marketingový ředitel Vemex. „Zkapalněním se objem zemního plynu zmenší třikrát více, než jeho stlačením (CNG), a vůz na zkapalněný LNG tedy ujede třikrát větší vzdálenost, než vůz se stejně velkou nádrží na CNG. To je výhodné zejména pro dálkovou nákladní dopravu a tak vznikají v Evropě tzv. modré koridory, strategicky umístěné LNG stanice, a na tom se chceme podílet,“ dodává Hugo Kysilka. 

Ani přechodně nižší cena nafty a benzinu neodrazuje firmy i soukromníky od nákupu CNG vozidel. Cena klasických paliv by musela být nižší než 20 korun, aby se cena s CNG srovnala. Čerpací stanice totiž udávají cenu CNG za kilogram, což není ekvivalent ceny litru benzinu. Ekvivalent je zhruba 18 Kč (cenu 26 Kč/kg je nutné ještě vydělit číslem 1,4 – 1 litr benzinu odpovídá 1,4 kg zemního plynu). „Kromě ceny paliva i provoz vozidel na CNG vychází levněji, vozy mají navíc nulovou silniční daň a firmy si také pořizují vozidla i kvůli tzv. neviditelným ztrátám, které činí někdy 10 až 15 procent na celkových výdajích firem za paliva,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. „Zemní plyn zkrátka nelze zcizit,“ dodává Jan Ruml. 

V České republice jezdí dnes už téměř 9 tisíc CNG vozidel a rychle přibývají i ve světě. V Itálii již jezdí 880 tisíc CNG vozidel, 400 tisíc na Ukrajině, 100 tisíc v Německu, 50 tisíc ve Švédsku aj.
Nejrychleji přibývají v Asii a Jižní Americe. V Argentině přibylo jen za loňský rok téměř 180 tisíc vozidel. ČR má také jedno prvenství v CNG. Na české trati, mezi Opavou a Hlučínem, zahájil provoz v lednu tohoto roku osobní vlak tažený CNG lokomotivou. Ta patří k nejvýkonnějším svého druhu v Evropě a vyvinula ji společnost Vítkovice Doprava. Jde o první nasazení lokomotivy s pohonem na CNG v celé střední Evropě.

Autobusem roku 2015 se stal MAN Lion’s City GL na CNG. „CNG výrazně šetří životní prostředí a tak v Evropě přibývají spolu s osobními vozy i autobusy. Město Madrid, které již má více než 700 CNG autobusů, si pořídilo v lednu 2015 dalších 42,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

CNG je dnes ekologicky nejšetrnějším palivem a tak nesporně konferenci NGV 2015 zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejnovější evropské statistiky a trendy přijel na konferenci NGV do ČR sdělit i Lennart Pilskog, generální sekretář NGVA Europe - organizace, která sdružuje už 151 společností a sdružení (ze 42 zemí) zabývajících se CNG a LNG. Významným hostem konference je Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. O Národním akčním plánu čistá mobilita pohovoří náměstek ministra z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Kompletní nabídku CNG vozů značky ŠKODA představí dnes Ondřej Všianský, fleet manager ŠKODA Auto. Významným hostem této konference je Radim Šrám, mezinárodně uznávaný vědecký pracovník z Akademie věd, který se už 25 let věnuje vlivům znečištění ovzduší na zdravotní stav populace a který mimo jiné řekl: „Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava.“ 

Počet veřejných CNG stanic (členů ČPS) ke dni 20.2.2015 na území ČR 

VEMEX                                                                                                      13
Bonett Gas Investment                                                                                12
RWE Energo                                                                                               9
Vítkovice CNG Vitall    (Vítkovice Doprava, a.s.)                                              9     
E.ON Energie                                                                                               7
Pražská plynárenská Správa majetku                                                             5 
Celkem počet VŠECH veřejných CNG stanic ke dni 20.2.2015 na území ČR   80

Zdroj: TZ ČPS
Datum: 18. 2. 2015

Za jediný rok se otevřela v ČR polovina CNG stanic, které byly postaveny za celých 10 let

Praha (21. ledna 2015) – Během posledního roku bylo v ČR otevřeno tolik CNG veřejných stanic, kolik dříve bylo otevřeno za celých 5 let. V lednu loňského roku (2014) bylo v ČR 50 veřejných CNG stanic, za jeden rok jich přibylo 26. To představuje 50 procentní nárůst CNG stanic za jediný rok. K dnešnímu dni je jich v ČR v provozu již 75 (jedna stanice je přechodně uzavřena a hledá nové umístění) a ještě v tomto měsíci (lednu) se otevřou další. 33 veřejných CNG stanic z celkového počtu 76 (tj. 43 procent) postavily plynárenské společnosti. Za posledních 10 let vzrostl počet stanic v ČR 8 krát. Z plynárenských společností nejvíce stanic dnes provozuje v ČR společnost VEMEX (12), dále RWE Energo (9), E.ON Energie (7) a Pražská plynárenská Správa majetku (5). K veřejným stanicím mají řidiči k dispozici také nové soukromé (např. dopravní podniky) a domácí CNG stanice (soukromníci, rodiny aj.). Stojany na CNG jsou již na čerpacích stanicích Benzina, Shell, Agip, EuroOil, Lukoil (MOL), KAPRoil aj.

  • 50 procentní nárůst CNG stanic za jediný rok
  • Za posledních 10 let vzrostl počet CNG stanic v ČR 8 krát
  • V ČR je dnes v provozu 75 veřejných CNG stanic (mapa: www.cng4you.cz)
  • 43 procent veřejných CNG stanic postavily v ČR plynárenské společnosti
  • V roce 2014 se otevřelo v ČR o 50 procent více CNG stanic a plynárenské společnosti budou i letos ve výstavbě pokračovat
  • Stojany na CNG jsou již na stávajících čerpacích stanicích Benzina, Shell, Agip, EuroOil, Lukoil (MOL), KAPRoil aj.
  • První LNG stanice v ČR už v roce 2016 

Nejvíce veřejných CNG stanic je v Praze a Středočeském kraji (10 + 10), dále pak v Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji (7 až 9), po pěti stanicích mají kraje Královehradecký, Vysočina a Jihočeský kraj. Nejméně CNG stanic je na západě ČR, v Karlovarském a Plzeňském kraji (oba kraje jen 2 stanice). 

Plynárenské společnosti připravují otevření desítek dalších stanic. VEMEX se letos chystá otevřít dalších 8 stanic (celkem bude provozovat až 20 CNG stanic do konce roku 2015), E.ON Energie do konce roku 2015 by měl provozovat celkem 13 stanic, do roku 2018-19 pak celkem 40 stanic, RWE Energo chce každý rok otevřít minimálně 3 další CNG stanice atd.

Během příštích 2 let přibudou další stanice, a tak se dostaneme na 150 stanic na stlačený zemní plyn CNG a v roce 2016 už budou v ČR otevřeny i první LNG stanice na zkapalněný zemní plyn,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). „Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní dopravu. Ve střednědobém horizontu budou vozidla dálkové přepravy, tedy kamionové dopravy na LNG, velmi rychle přibývat, protože tam jsou úspory opravdu markantní a návratnost velmi krátká,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Zemní plyn je nejvšestrannější alternativní palivo, na zemní plyn jezdí dnes osobní auta, nákladní automobily, autobusy, ale i popelářské vozy, motorky, trojkolky, vysokozdvižné vozíky, traktory, letištní tahače, lodě, v ČR už i lokomotivy (pravidelný spoj na trase Opava – Hlučín) a v Austrálii jezdí na CNG dokonce i stopadesátitunové silniční vlaky,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Počet CNG stanic plynárenských společností

Provozovatel

12

Vemex

9

RWE Energo

7

E.ON Energie

5

Pražská plynárenská Správa majetku

33

 

Plynaři financují všechny stanice z vlastních prostředků, od státu nic nedostáváme,“ řekl Hugo Kysilka, marketingový ředitel Vemex. Téměř polovinu všech veřejných CNG stanic postavily v ČR plynárenské společnosti.

Počet CNG stanic

Kraj v ČR

10

Praha

10

Středočeský kraj

9

Moravskoslezský

7

Jihomoravský

7

Olomoucký

5

Jihočeský

5

Královehradecký

5

Vysočina

4

Ústecký

3

Zlínský

3

Liberecký

3

Pardubický

2

Karlovarský

2

Plzeňský

75

 

Mimo veřejné CNG stanice mají v ČR své soukromé plnicí stanice společnosti ve svých areálech (např. dopravní podniky, společnosti s r.o. aj.). Společnost, jako např. Linde Material Handling, která má soukromou plnicí stanici v pražských Malešicích, najela se svým vozovým parkem na CNG již více než 1 milion kilometrů. Dále je v ČR 130 domácích plnicích stanic, které vlastní drobní podnikatelé, živnostníci, rodiny aj.

Na většině CNG stanicích v ČR můžete zaplatit jak CCS kartou, tak i klasickou platební kartou, hotově a nebo CNG kartou.

Přehled a mapu CNG stanic najdete na www.cng4you.cz a existuje již i několik aplikací pro chytré (smart) telefony, které usnadňují motoristům stanice v ČR pohodlně vyhledat (LPG CNG Finder, CNG Vitall, ŠKODA CNG aj.). 

Statistiky ČPS: http://www.cng4you.cz/cng-info/statistiky.html

Pravidelné novinky najdete na www.facebook.com/cngfans

Zdroj: TZ ČPS
Datum 21. 1. 2015

NGV Gas Conference 2015

Prague Leaders Magazine

Barevná prezentace konference: http://www.leadersmagazine.cz/2015/03/26/ngv-gas-conference/

Zdroj: Prague Leaders Magazine
Datum: březen 2015


Český plynárenský svaz

Jazyk: