Text

9. mezinárodní konference NGV 2016

Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě

 Program

Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě - mezinárodní konference Českého plynárenského svazu, jejíž devátý ročník se konal 24. února 2016 v Praze. 

Pro odbornou i laickou veřejnost jde o největší konferenci v České republice se zaměřením na využití zemního plynu k pohonu vozidel. Konference je tradičním setkáním a příležitostí k výměně zkušeností domácích a zahraničních NGV specialistů, podnikatelů a zájemců o ekologickou, levnou a bezpečnou pohonnou hmotu, kterou je zemní plyn. Je rovněž příležitostí k ohlédnutí se za aktivitami uplynulého roku a projednání cílů pro období nejbližší, prezentaci firem v rámci doprovodné výstavy NGV techniky a technologií, a také osobních setkání a kuloárových vyjednávání.    

Konferenci tradičně zahájil výkonný ředitel ČPS Jan Ruml, který uvítal hosty, představil přednášející, zmínil statistická data a výsledky dosažené v prodej CNG a počtu plnicích stanic v České republice v roce 2015 a představil úkoly pro rok 2016, plynoucí z Národního akčního plánu – Čistá mobilita, který schválila vláda ČR, a kterým se ČPS věnuje. Jedná se především o možnost nastavení a výpočtu příznivějších sazeb spotřební daně z CNG po roce 2020, odstranění existujících bariér u garážování CNG aut a případnou podporu využití biometanu v dopravě. 

Ministerstvo životního prostředí, které nad konferencí převzalo záštitu, zastupoval Vladimír F. Mana, náměstek ministra, který zhodnotil cíle ministerstva v oblasti čisté mobility a zdůraznil podporu MŽP rozvoji alternativních paliv v ČR.

Matthias Maedge, nový generální sekretář Evropské asociace pro pohon vozidel zemním plynem (NGVA Europe), která sídlí v Bruselu, byl významným zahraničním hostem konference. Ve své prezentaci „Pohon vozidel zemním plynem, budoucnost mobility dnes“ zdůraznil, že zemní plyn je použitelný pro všechny modely vozidel a všechny druhy dopravy, včetně lodní, čímž se řadí k nejperspektivnějším palivům budoucnosti. Upozornil na rostoucí význam LNG v transevropské kamionové dopravě a zmínil některé připravované změny v související evropské legislativě.  

Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu, zmínil strategické cíle schváleného Národního akčního plánu – čistá mobilita (NAP-ČM), včetně termínů jejich plnění, vyhodnocování a předkládání vládě ČR. 

Zástupci ministerstev životního prostředí (Jaroslav Kepka), dopravy (Jan Bezděkovský) a ministerstva pro místní rozvoj (Martin Janda) ve svých prezentacích představili připravované dotační programy do roku 2020 na podporu čisté mobility, rozvoje infrastruktury a nákupu nízkoemisních vozidel, včetně termínů jejich vyhlášení a alokovaných finančních objemů.

O technologii a projektech LNG v zahraničí a nyní již připravovaném prvním LNG pilotním projektu v ČR informovali Michal Slabý ze společnosti E.ON Energie, Václav Chrz a Tomáš Čermák z děčínské firmy Chart Ferox. 

Velmi zajímavé a pro mnohé i překvapující informace o stále neutěšené situaci v parkování vozidel na CNG v ČR a přehledu garáží s mnohdy až nesmyslnými zákazy vjezdu pro vozidla na zemní plyn poskytli zástupci ÚAMK, Petr Vomáčka a Marek Tomíšek. 

Na konferenci také zazněly informace z oblasti technické legislativy (např. změny technických pravidel a požadavky předpisu EHK R110), které zmínili Vojtěch Kaksa z RWE Distribuční služby a Luboš Trnka ze společnosti TÜV SÜD Czech. 

Zajímavá byla informace Stanislava Kopeckého z HZS Plzeňského kraje o závěrech šetření požáru autobusu s plynovou soustavou CNG, ke kterému došlo v červnu 2015. Výsledky šetření této události jednoznačně potvrdily, že příčinou požáru nebyla palivová soustava a bezpečnostní prvky CNG soustavy v podmínkách požáru uvedeného autobusu zafungovaly tj. přítomnost této soustavy na šíření požáru či jeho intenzitu neměla vliv. 

Současnou situaci a aktivity, napomáhající rozvoji trhu se zemním plynem v dopravě v Německu, představil Michael Schaarschmidt ze společnosti Zukunft ERDGAS GmbH. Zástupci společností ŠKODA AUTO (Lenka Bočková), Stäubli Systems (Miroslav Jirgala), Dopravní podnik Ostrava (Martin Chovanec) a České Radiokomunikace (František Ježek) informovali o zkušenostech s provozem CNG vozidel a novinkách ve vývoji výdejních stojanů pro CNG a plnicích koncovek. 

Na setkání s novináři diskutující zmínili úspěšný prodej CNG v roce 2015, který oproti předešlému roku vzrostl o téměř 46 % i současný počet 111 veřejných plnicích stanic CNG. 40 výdejních míst je již umístěno přímo na běžných čerpacích stanicích PHM. Plynárenské společnosti RWE, E.ON, Pražská plynárenská a Vemex v současnosti provozují 45 % veřejných plnicích stanic CNG. Dalšími významnými společnostmi jsou Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava, které jsou také kolektivními členy ČPS. Největší síť veřejných plnicích stanic v ČR dnes provozuje a prodej největšího objemu CNG v roce 2015 dosáhl Bonett Gas Investment. 

Český plynárenský svaz děkuje přednášejícím, vystavovatelům a všem účastníkům za zájem o CNG a LNG v dopravě a jeho další podporu a popularizaci.

Ing. Pavel Novák
Datum:3. 3. 2016

Foto: ČPS - viz Galerie

Vystavovatel:


Upoutávka:

Český plynárenský svaz

Jazyk: