CNG a vaše zdraví

Vozidla poháněná zemním plynem produkují výrazně méně škodlivin v porovnání s vozy na kapalná paliva, ať už jde o oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhličitý či pevné částice, ale také karcinogenní látky (polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy nebo aromáty včetně benzenu). Jednoduchá molekula metanu (CH4) totiž možnost tvorby karcinogenních polycyklických uhlovodíků vylučuje. V zemním plynu pro dopravu se nenalézají přídavná aditiva či karcinogenní přísady. CNG je lehčí než vzduch, a přirozeně tedy odvětrává. Není jedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti a nepředstavuje nebezpečí z hlediska znečištění půdy nebo vody. Navíc mají plynové motory tišší chod. Úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je nižší o 50 % vně vozidel a o 60–70 % uvnitř. Osobní automobily na CNG vykazují snížení hladiny hluku o 10–15 decibelů oproti naftovým vozidlům.

Český plynárenský svaz