Skleníkové plyny a normy

Skleníkové plyny

Co se týče skleníkových plynů, nabízí CNG potenciál snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 20–25 % oproti benzinu a o 10–15 % oproti naftě. Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují ani oxid siřičitý (SO2) a například kouřivost (známá zejména z dieselových motorů) je u plynových pohonů prakticky eliminována.

CNG plní přísné normy

Strategickým cílem Evropské unie je snižování emisí z dopravy, na což výrobci vozidel již nyní reagují vývojem dokonalejších motorů. Nové motory CNG EURO VI představují v současnosti nejekonomičtější alternativní způsob pohonu, který garantuje dosažení striktních emisních limitů CO2 (při spalování CNG se uvolňuje o 25 % CO2 méně než u benzinu). Originální (OEM) motory CNG s FPT technologií vykazují dostatečné výkonové parametry s vynikající spotřebou a emisemi výrazně pod stanovenými limity. Norma EURO VI představuje záruku dodržení emisních limitů po celou životnost vozu. 

Český plynárenský svaz