Bezpečnost a parkování

Vozidla na zemní plyn jsou obecně bezpečnější než vozidla na benzín, naftu nebo LPG. Vyplývá to mimo jiné i z fyzikálních vlastností zemního plynu a technického zabezpečení. Důležité je nezaměnit omylem při tankování vozidlo CNG s vozidlem LPG (jde o rozdílné plyny používané i v jiných skupenstvích).  

Tlakové nádoby na CNG jsou vyráběny z oceli, hliníku nebo nově z kompozitních materiálů a jsou velmi důkladně testovány. Na co přesně se můžete spolehnout?

  • Odolnost tlakových nádob je podstatně vyšší než v případě tenkostěnných nádrží na kapalné pohonné hmoty.
  • Testuje se především odolnost proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku.
  • Plyn je v tlakových nádobách uskladňován pod tlakem 200 barů. Ještě před zamontováním do vozu je však každý zásobník zkoušen na tlak 300 barů a proti roztržení je odolný až do tlaku 450–500 barů.
  • Každý zásobník plynu má vlastní elektronicky kontrolovaný ventil, který zabezpečuje dodávku zemního plynu do motoru pouze v době, kdy je vůz nastartován a motor je v chodu.
  • Dodávku paliva k motoru v případě snížení tlaku v přívodu plynu např. z důvodu nehody mohou přerušit také speciální mechanické ventily.
  • Zásobníky plynu jsou rovněž vybaveny ochrannou pojistkou pro případ požáru. Ta zaručí řízené vypuštění expandujícího plynu v okamžiku, kdy teplota přesáhne hranici 110 stupňů Celsia (přestože zemni plyn má teplotu vznícení zhruba 540 stupňů Celsia).

Praktické zkušenosti z havárií CNG vozidel ukazují, že ani v případě masivní destrukce automobilu nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob. Bezpečnost vozidel na zemní plyn je dlouhodobě zajištěna také díky řadě periodických kontrol a revizí plynového zařízení. CNG technologie jsou vyvinuté, vyzkoušené a bezpečné. Automobilky poskytují stejné garance jako u benzinových nebo naftových vozidel.

Parkování CNG vozidel v garážích

Ve srovnání s LPG je CNG lehčí než vzduch a v případě náhodného úniku se tedy jednoduše odvětrá, zatímco v případě LPG zůstává u země (je těžší než vzduch) a za určitých okolností tedy vyvstává riziko výbuchu. Automobily s LPG mají proto na rozdíl od vozů na CNG zákaz vjezdu do některých garáží.

CNG vozidla mohou běžně parkovat v nadzemních nebo v soukromých garážích. V podzemních garážích, určených pro veřejné užívání, lze s automobily na CNG parkovat, pokud tyto garáže splňují příslušné technické normy. Garáže musejí být vždy vybaveny detektory, signalizujícími výskyt zemního plynu nad stanovenou mez, a účinným větráním. Nutné je i označení povolení vjezdu CNG vozidel. Nové garáže u obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení se staví podle platných předpisů, kde navíc platí povinnost vyhradit 10 % stání pro vozidla na plyn. Zajímavé jistě je, že z hlediska bezpečnosti řadí hasiči zemní plyn až do IV. třídy nebezpečnosti dle bodu vzplanutí (ČSN 65 0201), zatímco benzin a LPG do I. třídy a naftu do III. třídy.  

Český plynárenský svaz