Bezpečnostní testy

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu.

Silnostěnné tlakové nádoby na CNG, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek, mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží kapalných paliv. Testuje se především odolnost proti nárazu, požáru, zvýšeni tlaku.

Ve vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny řadou pojistek. Ani v praktickém provozu, při havárii CNG vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru garáže CNG autobusů, nedošlo k významnějšímu poškození tlakových zásobníků plynu tj. tlakových lahví. 

Bezpečnost vozidel na zemní plyn je dlouhodobě zajištěna díky řadě periodických kontrol a revizí plynového zařízení.

CNG technologie jsou vyvinuté, vyzkoušené a bezpečné. Automobilky poskytují naprosto stejné garance jako u benzínových nebo naftových vozidel. Tuto skutečnost rovněž potvrzuje řada testů a studií.

Český plynárenský svaz

Jazyk: