Proč CNG?

Buducnost představují alternativní paliva a stlačený zemní plyn (CNG) nabízí výhody v podobě nízké ceny za kilometr, šetrnosti k životnímu prostředí i stále rozšiřující se dostupnosti plnicích stanic.

Vzhledem k současné ceně klasických motorových paliv je přínosem vozidel poháněných CNG významná úspora provozních nákladů. Ty jsou zhruba o 40 až 50 % nižší oproti benzinovému či dieselovému palivu. CNG je v současnosti nejlevnější alternativní pohonnou hmotou. Výhodná cena je navíc dlouhodobě garantována díky sazbě spotřební daně, která je stále výrazně nižší než daň na benzín či naftu. Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, které schválila vláda ČR v dubnu 2018 prodlužuje sníženou sazbu spotřební daně na CNG až do roku 2025. Pro období 2020 až 2025 je stanovena výše spotřební daně na CNG 290,- Kč/MWh, což odpovídá 3,- Kč/m3 CNG.

CNG a LNG v ČR

Česká republika má s využitím zemního plynu v dopravě dlouhodobé zkušenosti. V oblasti silniční dopravy se řadí mezi evropské země s velkou dynamikou rozvoje tohoto druhu alternativního paliva. S tím souvisí i neustálý rozvoj infrastruktury plnicích stanic stlačeného zemního plynu. V ČR zajišťuje tento rozvoj více než 10 firem a motoristé mají k dispozici již více než 207 veřejných plnicích stanic CNG a 1 LNG. Aktuálně jezdí po českých silnicích přes 25 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), pro které je k dispozici 207 veřejných plnicích stanic. V loňském roce se vůbec poprvé v běžném provozu objevily nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn (LNG). Počet automobilů průběžně narůstá a to včetně autobusů a off-road vozidel s pohonem na CNG i nákladních vozů na LNG. Motoristé si mohou vybrat z bohaté nabídky více než 40 modelů sériově vyráběných CNG vozidel od různých výrobců. Mezi nimi je nejoblíbenější značkou Škoda, následována VW a Seatem. Nákladní vozy a tahače na LNG nabízí na českém trhu společnosti Iveco, Scania a Volvo.

Vývoj průměrných cen PHM v ČR

Kromě finančních úspor nabízejí vozy na CNG a LNG svým majitelům i další výhody především z oblasti ekologie a bezpečnosti.

Všechny tyto výhody jsou současným i budoucím majitelům vozidel na CNG a LNG stále dostupnější, a to zejména kvůli rozšiřujícím se možnostem tankování, respektive plnění stlačeným zemním plynem. To lze dnes pohodlně provést jak na cestách, díky široké síti plnicích stanic.

Český plynárenský svaz