CNG Card centrum

Pro tankování automobilů CNG byl vyvinut jednotný platební karetní systém Card Centrum. Každý vlastník CNG vozu by měl vlastnit platební kartu CNG. Tankování v hotovosti či na jiné platební karty je výrazně omezeno.

Plnicí stanice CNG jsou téměř výlučně bezobslužné, téměř všechny jsou zapojeny do platebního systému Card Centra. Zákazník si samoobslužně tankuje, stanice jsou přístupné nonstop 24 hodin. Platební kartou se rovněž otevírá přístup ke stanicím.

Za odebraný CNG na všech stanicích v systému Card Centra zasílá výdejce karty držiteli karty 1 x měsíčně fakturu s výpisem tankování, dále je možnost zaslání faktury mailem nebo platit inkasem z účtu zákazníka. V případě neuhrazení faktury je po dvou výzvách k zaplacení karta zablokována.

Pro vydání platební CNG karty je nutné kontaktovat místně příslušného specialistu CNG, uzavřít smlouvu na odběr CNG a být specialistou vyškolen pro samoobslužné tankování CNG. Platební kartu CNG vydávají společnosti, které jsou účastníky v rámci provozování platebního systému.

Společnosti vydávající zákaznické karty CNG

innogy Energo, s.r.o.

Jan Maur
tel. 00420 606 632 624,
jan.maur@innogy.com

Pražská plynárenská, a.s.

Tomáš Rataj,
tel. 606 743 698,
tomas.rataj@ppsm.cz

E.ON Energie, a.s.

Lenka Šváchová,
tel. 00420 389 118 142,
mobil: 00420 734 430 753 
lenka.svachova@eon.cz

Bonett Gas Investment, a.s.

Dušan Matúška,
tel. 00420 737 252 757,
obchod@bonett.cz

Miroslav Bubeník
tel.: 00420 737 252 767
obchod@bonett.cz

Vítkovice Doprava, a.s.

Martin Prymus
tel. 00420 702 125 042
martin.prymus@vitkovice.cz

VEMEX s.r.o.

Dana Šnáblová
Tel.: 00420 222 500 955
mobil: 00420 702 160 518 

snablova@vemex.cz

Český plynárenský svaz

Jazyk: