CNG Card centrum

Pro tankování automobilů CNG byl vyvinut jednotný platební karetní systém Card Centrum. Každý vlastník CNG vozu by měl vlastnit platební kartu CNG. Tankování v hotovosti či na jiné platební karty je výrazně omezeno.

Plnicí stanice CNG jsou téměř výlučně bezobslužné, téměř všechny jsou zapojeny do platebního systému Card Centra. Zákazník si samoobslužně tankuje, stanice jsou přístupné nonstop 24 hodin. Platební kartou se rovněž otevírá přístup ke stanicím.

Za odebraný CNG na všech stanicích v systému Card Centra zasílá výdejce karty držiteli karty 1 x měsíčně fakturu s výpisem tankování, dále je možnost zaslání faktury mailem nebo platit inkasem z účtu zákazníka.

Pro vydání platební CNG karty je nutné kontaktovat místně příslušného specialistu CNG, uzavřít smlouvu na odběr CNG a být specialistou vyškolen pro samoobslužné tankování CNG. Platební kartu CNG vydávají společnosti, které jsou účastníky v rámci provozování platebního systému.

Společnosti vydávající zákaznické karty CNG

innogy Energo, s.r.o.

T: +420 267 973 973
E: cng@innogy.cz

Pražská plynárenská, a.s.

Markéta Faktorová,
M: +420 605 171 812,
E: marketa.faktorova@ppsm.cz

E.ON Energie, a.s.

Lenka Šváchová,
T: +420 389 118 142,
M: +420 734 430 753 
E: lenka.svachova@eon.cz

Bonett Gas Investment, a.s.

M: +420 724 484 840
E: obchod@bonett.cz

Český plynárenský svaz