Autobusy

V ČR je dlouhodobě v provozu okolo 20 tisíc autobusů (2.Q 2018 - 21 267 vozů). Průměrné stáří autobusů v ČR ve 2.Q. 2018 je 14,58 roku. V Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let.
Zdroj: SDA - CIA

V roce 2013 bylo v ČR registrováno 891 nových autobusů, z toho autobusů na CNG jen 42. V roce 2015 bylo v ČR nově registrováno celkem 1350 autobusů. Podíl nově registrovaných ekologických CNG autobusů vzrostl meziročně z 10 na nejméně 26%.

Počty CNG autobusů v ČR se každoročně zvyšují. K zájmu o CNG autobusy přispěly výzvy ze strany ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Podpora nákupu autobusů na zemní plyn pro městskou a příměstskou dopravní obslužnost. V současnosti je v provozu v hromadné dopravě téměř 1 200 CNG vozů (pololetí 2018), tj. cca 6% celkového počtu. 

V ČR provozuje CNG autobusy více než 40 dopravních společností a ve více než v 60 městech se cestující mohou setkat s CNG autobusy v městské dopravě.

Plnění CNG autobusu stlačeným zemním plynem

Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020, která byla schválena vládou v roce 2013, je pokles množství rizikových látek z dopravy a nižší úroveň znečištění ovzduší. Prostřednictvím 20. výzvy IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla" podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 26 projektů, ve kterých se realizoval nákup 148 CNG městských autobusů např. ve společnostech: D.P. města Brno, a.s. (I. až III. etapa), ČSAD Střední Čechy, a.s., ČSAD MHD Kladno, a.s., ČSAD Uherské Hradiště a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o. a další.

CNG autobusy v ČSAD Kladno   ČSAD Česká Lípa   ComettPlus Tábor  
V ČR jezdí v současnosti cca 1 200 CNG autobusů, což je 6% ze všech u nás provozovaných.


D.P. města Brna, a.s.


D.P. Ostravy a.s.

Lze předpokládat, že nejvíce vozidel na CNG bude v příštích letech přibývat zejména do oblasti autobusové a kamionové dopravy, protože pro firmy to znamená velké úspory na PHM. Doba návratnosti vložených investic je tudíž poměrně krátká a například narůstající kilometrový projezd ji ještě snižuje.

Aktualizováno: srpen 2018

Český plynárenský svaz