Autobusy

V ČR jezdí 19 892 autobusů (stav k 30. 9. 2015) a jejich průměrné stáří je 14,34 roku. Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let. V roce 2013 bylo v ČR registrováno 891 nových autobusů, z toho autobusů na CNG jen 42.

V roce 2015 bylo v ČR nově registrováno celkem 1350 autobusů. Podíl nově registrovaných bezprašných CNG autobusů vzrostl meziročně z 10 na nejméně 26%. Jen v městské a příměstské hromadné dopravě přibylo nejméně 355 CNG autobusů, celkově jich v hromadné dopravě jezdí cca 900, tj. cca 4,5% ze všech. 

Plnění CNG autobusu stlačeným zemním plynem

Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020, která byla schválena vládou v roce 2013, je pokles množství rizikových látek z dopravy a nižší úroveň znečištění ovzduší. Vláda v dubnu 2014 projednala informaci o stavu přípravy strategie čerpání pro období 2014-2020 (Dohody o partnerství) a programů, které budou spolufinancovány z evropských fondů. Přestože v Dohodě o partnerství se deklaruje zlepšení kvality ovzduší skrze podporu alternativních zdrojů paliv jako je CNG, podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy.

CNG autobusy v ČSAD Kladno   ČSAD Česká Lípa   ComettPlus Tábor  
V ČR jezdí cca 900 CNG autobusů, což je cca 4,5% ze všech u nás provozovaných.


Lze předpokládat, že nejvíce vozidel na CNG bude v příštích letech přibývat zejména do oblasti autobusové a kamionové dopravy, protože pro firmy to znamená velké úspory na PHM. Doba návratnosti vložených investic je tudíž poměrně krátká a například narůstající kilometrový projezd ji ještě snižuje.

Aktualizováno: leden 2016

Český plynárenský svaz

Jazyk: